Local Area Network

lokálna počítačová sieť spájajúca elektronické zariadenia

Local area network (LAN) je lokálna počítačová sieť, spájajúca počítače a ďalšie zariadenia, pokrývajúca menšiu geografickú oblasť (do niekoľko km), ako napríklad dom, kancelária, alebo skupina budov. Súčasné LAN bývajú najčastejšie založené na prepínaných ethernetových sieťach, s prepojením metalickým káblom, optickým káblom, alebo bezdrôtovo (Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, IrDA).

Lokálne siete bývajú oproti WAN zvyčajne rýchlejšie, menej rozsiahle a nevyžadujú prenájom telekomunikačných liniek.

Technická stránkaUpraviť

LAN sa skladá z aktívnych a pasívnych prvkov. Aktívne prvky, ako napríklad počítač (sieťová karta), smerovač, prepínač a pod. nejakým spôsobom reagujú na signál, ktorý cez ne prechádza. Naproti tomu sú pasívne prvky, ako napríklad kabeláž, konektory a pod., ktoré len pasívne signál prenášajú bez jeho akejkoľvek modifikácie, alebo sledovania.

Aj keď je dnes prepínaný ethernet na fyzickej a linkovej vrstve spolu s protokolom TCP/IP najbežnejší, v minulosti bolo využívaných mnoho iných riešení, pričom niektoré sú dodnes obľúbené. Väčšie lokálne siete môžu mať kvôli zvýšeniu odolnosti voči výpadku nadbytočné linky a aktívne prvky (redundancia) prepájajúce jednotlivé časti siete a umožňujúce reakciu na poruchu. Lokálne siete je možné prepájať pomocou aktívnych prvkov medzi sebou navzájom alebo s internetom.

HistóriaUpraviť

V minulosti slúžili siete hlavne na komunikáciu centrálneho počítača s terminálmi cez jednoduché pripojenie s nízkou rýchlosťou.

Prvé lokálne siete vznikli v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, s cieľom spojiť viacero centrálnych počítačov do jednej siete. Z rôznych riešení boli najpopulárnejšími ethernet a ARCNET.

Vývoj a následné rozšírenie osobných počítačov malo za následok vznik sietí so stovkami prvkov. Najvýznamnejším dôvodom prečo vytvárať siete bolo hlavne zdieľanie diskového priestoru a tlačiarní, prípadne iných periférii. Tento koncept bol však zmarený vznikom veľkého množstva nekompatibilných implementácii sieťových protokolov a fyzickej vrstvy. Zvyčajne mal každý výrobca vlastný typ sieťovej karty, kabeláže, protokolov a sieťového operačného systému. Riešenie sa objavilo s Novell NetWare, ktorý poskytoval podporu rôznym typom hardvéru, a zároveň bol oproti svojim konkurentom najviac rozvinutý. NetWare dominoval lokálnym sietiam do roku 1990, kedy Microsoft uviedol Windows NT Advanced Server.

V rovnakom čase pracovné stanice s operačným systémom UNIX využívali siete založené na TCP/IP. Táto technológia mala pokračujúci vplyv na internet a dnes protokol TCP/IP takmer kompletne nahradil IPX, AppleTalk, NETBEUI a ďalšie protokoly využívané pôvodnými LAN.

Externé odkazyUpraviť