Luciferáza je všeobecný názov pre niektorý z enzýmov katalyzujúcich bioluminiscenciu – jav, pri ktorom živé organizmy produkujú svetlo. Známym príkladom je luciferáza svietivky Photinus pyralis.


Kryštálová štruktúra luciferázy z organizmu Lingulodinium polyedrum
Identifikátory
Číslo ECEC 1.13.12.7
Číslo CASchýba číslo CAS
Databázy
IntEnzhľadať v IntEnz
BRENDAhľadať v BRENDA
ExPASyhľadať v ExPASy
KEGGhľadať v KEGG
MetaCychľadať v MetaCyc
PDB štruktúryRSCB PDB PDBe PDBsum

Luciferázy sú oxidoreduktázy katalyzujúce oxygenáciu pigmentu luciferínu za prítomnosti ATP a vápenatých katiónov. Reakcia prebieha v dvoch stupňoch:

luciferín + ATP → adenylluciferín + PPi
adenylluciferín + O2 → oxyluciferín + AMP + h ν
Svietivka svätojánska (Lampyris noctiluca)

Počas tohto procesu sa 96 % energie uvoľní ako viditeľné svetlo. Na porovnanie, v bežnej žiarovke sa na svetlo premieňa len asi 3 % energie a zvyšok sa premieňa na teplo. Preto sa bioluminiscenčné svetlo niekedy označuje ako studené.

Ako luciferáza a luciferín sa označuje akýkoľvek pár enzým-substrát, ktorý za prítomnosti ostatných nešpecifických reaktantov reaguje za vzniku svetla