Pascal

(Presmerované z MPa)
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Pascal pozri Pascal (rozlišovacia stránka).

Pascal (čítaj paskal) značka Pa je základná jednotka tlaku podľa medzinárodnej sústavy SI.

 ;

1 Pa = 1 N · m−2 = 1 kg · m−1 ·s−2

1 Pa je tlak, ktorý vyvoláva sila 1 newtonu rovnomerne rozložená na rovinnej ploche s obsahom 1 m², kolmej k smeru sily. Jednotka bola pomenovaná po francúzskom matematikovi, fyzikovi a filozofovi Blaise Pascalovi za jeho experimenty s barometrom.
Jednotka Pa sa používa na meranie tlaku, pevnosti v ťahu, pevnosti v tlaku.

Prepočet Pascalov na iné jednotky

upraviť
1 bar 100 000 Pa
1 barye 0.1 Pa
1 millibar 100 Pa
1 atmosféra 101325 Pa
1 mm Hg (alebo Torr) 133.322 Pa
1 in Hg 3386.833 Pa
1 cm H2O 98.0638 Pa
Jednotky tlaku a prepočítacie faktory
  Pascal Bar technická atmosféra fyzikálna atmosféra Torr Libra na štvorcový palec
(Pa) (bar) (at) (atm) (torr) (psi)
≡ 1 N/m2 ≡ 1 Mdyn/cm2 ≡ 1 kp/cm2 ≡ pSTP ≡ 1 mmHg ≡ 1 lb/in2
1 Pa = 1 = 10-5 ≈ 1,0197·10-5 ≈ 9,8692·10-6 7,5·10-3 ≈ 1,45·10-4
1 bar = 105 = 1 ≈ 1,02 ≈ 0,987 ≈ 750 ≈ 14,504
1 at ≈ 98 066,5 ≈ 0,980665 = 1 ≈ 0,968 ≈ 736 ≈ 14,22
1 atm ≈ 101 325 ≈ 1,01325 ≈ 1,033 = 1 = 760 ≈ 14,69
1 torr ≈ 133,3 ≈ 1,333·10-3 ≈ 1,360·10-3 ≈ 1,316·10-3 = 1 ≈ 1,934·10-2
1 psi ≈ 6895 ≈ 6,895·10-2 ≈ 7,031·10-2 ≈ 6,805·10-2 ≈ 51,71 = 1

Príklad: 1 Pa = 1 N/m2 = 10–5 bar = 1,0197×10–5 at = 9,8692×10–6 atm ....atď.
Poznámka: mmHg je skratka pre milimeter ortuťového stĺpca.