Malá Nitra[1] (predtým Stará Nitra) je pôvodné prietokové rameno slovenskej rieky Nitry, ktoré sa s ňou rozpája pri časti mesta Nitra – Dolné Krškany a spája na juhu časti mesta ŠuranyNitriansky Hrádok (pred obcou Bánov).

Malá Nitra
Rieka
Malá Nitra
Štát Slovensko Slovensko
Zdrojnica z rieky Nitry v Nitre-Dolných Krškanoch
Ústie do rieky Nitry na juhu časti mesta Šurany-Nitriansky Hrádok (pred obcou Bánov)
Dĺžka 31,1 km
Povodie 76,6 km² (7 660 ha)
Mapa Malej Nitry (predtým pôvodné koryto Nitry s názvom Stará Nitra) smerujúcej od Dvorčanského hradidla v časti mesta Nitra-Dolné Krškany po ústie do rieky Nitry na juhu časti mesta Šurany-Nitransky Hrádok (pred obcou Bánov)
Mapa Malej Nitry (predtým pôvodné koryto Nitry s názvom Stará Nitra) smerujúcej od Dvorčanského hradidla v časti mesta Nitra-Dolné Krškany po ústie do rieky Nitry na juhu časti mesta Šurany-Nitransky Hrádok (pred obcou Bánov)
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Po vybudovaní nového, skráteného koryta rieky Nitry medzi Novými Zámkami a Komočou, kde Nitra ústi do Váhu ako jeho ľavostranný prítok, sa Starou Nitrou nazvalo pôvodné koryto Nitry v úseku od Nových Zámkov po Komárno (jeho časť Lándor). Predtým sa Starou Nitrou nazývala dnešná Malá Nitra.

Dĺžka, povodie

upraviť

Malá Nitra má celkovú dĺžku 31,1 km. Dĺžka siete jej kanálov je 37,3 km. Celé povodie Malej Nitry má rozlohu 76,6 km².

Mestá a obce v povodí (v smere toku)

upraviť

Na toku Malej Nitry leží časť mesta Nitra – Dolné Krškany, obce Ivanka pri Nitre, Branč, Veľký Kýr, Komjatice, Lipová, mesto Šurany a jeho časť Šurany-Nitriansky Hrádok.[2]

Hate a stavidlá

upraviť

Hladinu pre odber vody do Malej Nitry udržuje hať v Nitre – Dolných Krškanoch v r. km 53,2 s výškou stupňa 1,2 m a priemerným rozdielom hladín dH = 3,5 m, kde je toto rameno napúšťané Dvorčanským hradidlom iba žiadaným, regulovaným množstvom vody.

Na toku Malej Nitry sú ďalšie hate (H) alebo stavidlá (S) v Šuranoch (H), v časti Lipovej Ondrochov (S, H), v časti Veľkého Kýru Malý Kýr (H), v Branči (H) a Ivanke pri Nitre (H). Stavidlová hať v Ondrochove uzatvára nad ňou ležiacu časť Malej Nitry za vysokých vodných stavov na rieke Nitre.

Zátvorný objekt v ústí Malej Nitry bol po zrušení starého objektu vybudovaný v r. km 0,06. Tvoria ho 2 betónové potrubia uzatvárateľné stavidlami. Po uzavretí stavidiel sa prietoky Malej Nitry medzi ústím a Ondrochovom akumulujú v starom ramene rieky Nitry pri Bánove.

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-10-05]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-10-05]. Dostupné online.
  • VZN č.1/2008, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja – Zmeny a doplnky č.2“. – Územný plán Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja - Zmeny a doplnky č. 2 - Textová časť 3/3. Nitra : Nitriansky samosprávny kraj, 2008, s. 186, 206. Dostupné z Oficiálna stránka Nitrianskeho samosprávneho kraja Archivované 2009-06-26 na Wayback Machine

Súradnice: 48°03′44″S 18°12′35″V / 48,062147°S 18,209753°V / 48.062147; 18.209753