Marek Myslenovič - maďarsko-latinský prídomok "Horváth de Kamychacz" (lat. Marcus Horvath de Kamichacz, chorv. Marko Mišljenović, maď. Mislenovich Márk - † 1508) bol kapitán Budínskeho hradu, chorvátsko-slavónsko-dalmátsky bán.

Pochádzal z Dalmácie. V roku 1495 sa oženil s bohatou vdovou po Pavlu Kinižim Benignou, dcérou Blažeja Maďara. Sobášom získal polovicu jej majetku. Okrem hradu Nagyvázsony mu pripadli panstvá na Považí, vrátane hradu Strečno. V roku 1505 zastával čestnú hodnosť kapitána Budínskeho hradu. V roku 15061507 bol chorvátsko-slavónsko-dalmátskym bánom spolu s Andrejom Bothom.

Zomrel po páde z koňa v roku 1508. Pochovaný je v pavlínskom kláštore sv. Michala v Nagyvázsony. Tam sa nachádza jeho mramorový náhrobok s nápisom. Na náhrobku je postava rytiera, v pravej ruke drží vojenskú zástavu a a v ľavej svoj erb. Pod nohami mu leží lev, ktorý podľa F. V. Sasinka znázorňuje Turka.[1]

Referencie

upraviť
  1. SASINEK, F. V.: Marek Myslenovič. In: Letopis Matice Slovenskej, roč. XI., sv. I. Turč. Sv. Martin 1874.