Blažej Maďar (maďarsko-latinský prídomok „Magyar de Mére“, maď. Magyar Balázs, rum. Blasius Magyar; † 1490) bol významný uhorský vojvodca, kapitán Horného Uhorska (1462), chorvátsko-slavónsky bán (1470 – 1474 a 1482 – 1483), sedmohradský vojvoda (1473 – 1475).[1]

Blažej Maďar
uhorský vojvodca
Blažej Maďar
Narodenie?
Úmrtie1490

Biografia

upraviť

Blažej Maďar bol synom sedliakov, ktorí sa prisťahovali do Košíc, postupne sa však vďaka vojenským úspechom vypracoval a bol vymenovaný za kapitána Horného Uhorska. Slúžil vo vojsku Jána Huňadiho, patril k najlepším vojvodcom kráľa Mateja Korvína. Vďaka funkcii chorvátsko-slavonského bána získal aj titul barón. Za vernosť kráľovi Matejovi získal rozsiahle majetky. Patrili k nim aj panstvá v Zadunajsku a na Považí. Blažej Maďar bojoval nielen doma v Uhorsku, ale aj na zahraničných výpravách proti Čechom a na Balkáne proti osmanským Turkom.

Zaslúžil sa o likvidáciu bratríckeho hnutia a konsolidáciu pomerov v krajine a o eliminovanie osmanskej expanzie.

Pod Blažejom Maďarom slúžil talentovaný Pavol Kiniži, ktorého si Blažej veľmi obľúbil a nakoniec aj adoptoval. Za manželku mu dal svoju mladú dcéru Benignu. Keď okolo roku 1490 Blažej Maďar zomrel, stal sa pokračovateľom jeho slávy a dedičom jeho majetkov Pavol Kiniži.[2]

Blažej Maďar býva niekedy v literatúre zamenený za Blažeja Podmanického, ktorý však zomrel už v roku 1480.[3]

Referencie

upraviť
  1. MAĎAR, Blažej. In: Slovenský biografický slovník IV. M – Q. Martin: Matica slovenská, 1990. 562 s. ISBN 80-7090-070-9. s. 15.
  2. DANGL, V. - SEGEŠ, V.: Vojvodcovia: 111 osobností vojenských dejín Slovenska. Praha : Ottovo nakladatelství 2012, s. 105 - 108. ISBN 978-80-7360-986-3
  3. SASINEK, F. V.: Blažej Podmanický. In: Letopis Matice Slovenskej, roč. IX., sv. II. Turč. sv. Martin 1872, s. 12.