Margaréta

rozlišovacia stránka

Margaréta môže byť:

  • krstné meno, pozri Margaréta (prvé meno)
  • rod rastlín (lat. Leucanthemum)[1], pozri margaréta (rod)
  • hovorovo: margaréta biela (lat. Leucanthemum vulgare alebo Chrysanthemum leucanthemum) resp. skôr súborný druh margaréta biela (lat. Leucanthemum vulgare agg. alebo Chrysanthemum leucanthemum agg., t.j. druh margaréta biela a bezprostredne príbuzné druhy), synonymá: margarétka, králik, králik biely (alebo obyčajný), margaréta obyčajná[2][3][4][5], pozri margaréta biela

Poznámka upraviť

Niektoré texty vyvolávajú nesprávny dojem, že starší botanický názov králik bol v slovenčine nahradený novším ekvivalentným názvom margaréta.[6] V skutočnosti je nový rod margaréta (Leucanthemum) len (malou) časťou bývalého rodu králik (Chrysanthemum).[1]

Zdroje upraviť

  1. a b ČERVENKA, Martin, et al. Slovenské botanické názvoslovie : rastlinná výroba. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1986. 517 s.
  2. margaréta. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. rev. a dopl. vyd. Veľký Šariš : SAMO-AAMM, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 751.
  3. margaréta. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok II l – o. Bratislava : Vydavateľsto SAV, 1960. 648 s. Dostupné online. S. 97. ; králik3. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok I a – k. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1959. 815 s. Dostupné online. S. 762.
  4. chryzantéma. In: Pyramída (encyklopedický časopis)
  5. K problematike margaréta biela v užšom zmysle vs. súborný druh (komplex) margaréta biela, ako aj k názvu králik pozri zdroje uvedené v poznámke pod čiarou na rozlišovacej stránke králik.
  6. HORECKÝ et al. Dynamika slovnej zásoby slovenčiny. Bratislava: Veda. 1989. S. 324
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.