Marián Vrabko

prof. JUDr. Marián Vrabko, CSc. (* 1955, Ružomberok) je slovenský právnik a vysokoškolský pedagóg. Patrí medzi odborníkov na správne právo.

Marián Vrabko
slovenský právnik a vysokoškolský pedagóg
Narodenie5. november 1955 (67 rokov)
Ružomberok, ČSSR
Národnosťslovenská
Alma materPrávnická fakulta Univerzity Komenského
Profesiavysokoškolský pedagóg

V minulosti pôsobil ako dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (2003–2011).

ŽivotopisUpraviť

V roku 1981 úspešne absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a získal titul doktor práv (JUDr.), pričom následne začal na fakulte pôsobiť ako pedagóg. V roku 1989 získal titul kandidát vied (CSc.) v odbore správne právo a štátna správa. V roku 1999 habilitoval na docenta, taktiež v odbore správne právo. V rovnakom odbore ho v roku 2009 prezident Ivan Gašparovič vymenoval za profesora. Medzi rokmi 2003 až 2011 pôsobil ako dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského[1] [2] [3]. Vyučoval taktiež na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy[4]. V súčasnosti pôsobí ako prodekan pre vedu a doktorandské štúdium Právnickej fakulty Univerzity Komenského[5]. Súčasne pôsobí na tejto fakulte ako vedúci Katedry správneho a environmentálneho práva[6].

Je členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne. Okrem správneho práva hmotného a procesného vo všeobecnosti sa vo svojich odborných publikáciách venuje najmä problematike rozhodovacích procesov vo verejnej správe, správnemu súdnictvu a správe daní[7].

Publikačná činnosťUpraviť

 • M. Vrabko a kol. Správne právo hmotné (Všeobecná časť), C. H. Beck, 2012, ISBN 9788089603039
 • M. Macová, M. Vrabko Zákon č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov s komentárom, Eurokódex, 2013, ISBN 9788081550270
 • M. Vrabko a kol. Správne právo procesné (Všeobecná časť), C. H. Beck, 2013, ISBN 9788089603138
 • M. Vrabko Správne právo procesné (Osobitná časť), Heuréka, 2015, ISBN 9788081730078
 • M. Vrabko Správne právo hmotné (Osobitná časť), Wolters Kluwer, 2017, ISBN 9788081687471

ReferencieUpraviť

 1. Marián Vrabko [online]. absolventi.uniba.sk, [cit. 2017-12-28]. Dostupné online.
 2. Dekani PraF UK [online]. staryweb.flaw.uniba.sk, [cit. 2017-12-28]. Dostupné online.
 3. Prezident SR Ivan Gašparovič vymenoval nových vysokoškolských profesorov [online]. prezident.sk, [cit. 2017-12-28]. Dostupné online.
 4. Výročná správa [online]. paneurouni.com, [cit. 2017-12-28]. Dostupné online.
 5. Vedenie fakulty [online]. flaw.uniba.sk, [cit. 2017-12-28]. Dostupné online.
 6. Katedra správneho a environmentálneho práva [online]. flaw.uniba.sk, [cit. 2017-12-28]. Dostupné online.
 7. Prodekan pre vedu a doktorandské štúdium [online]. flaw.uniba.sk, [cit. 2017-12-28]. Dostupné online.

ZdrojeUpraviť