Martin Kramár (* 10. november 1817, Martin – † 1. júl 1895, tamtiež)[1] bol slovenský evanjelický kňaz, pedagóg, kultúrny činiteľ, jeden z predstaviteľov matičného obdobia.

Narodil sa v rodine Pavla Kramára a Judity rod. Krpelecovej. Študoval vo viacerých mestách: Martin, Necpaly, Rožňava, Levoča, Bratislava a Jena.[2]

Prvý riaditeľ nižšieho Slovenského evanjelického patronátneho gymnázia v Turčianskom Sv. Martine (1867 – 1875). Spolu s Jozefom Nedobrým (1841 – 1921) prvý z interných členov profesorského zboru gymnázia. Druhý tajomník Matice slovenskej. Autor a zostaviteľ výročných správ a krátkeho článku o seniorálnej škole v Turci. V školskom roku 1868/1869 vyučoval: náboženstvo vo všetkých triedach (6 hod.), latinčina vo všetkých triedach (18 hod.), prírodopis vo všetkých triedach (4 hod.) a krasopis v II.triede (1 hod.). Týždenný úväzok : 29 hod.

Referencie upraviť

  1. Kramár, Martin. In: Encyklopédia Slovenska.
  2. Kramár, Martin. In: Pedagogická encyklopédia Slovenska 1 A-O. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1984. s. 458.

Odporúčaná literatúra upraviť

  • PŠENÁK, Jozef. Kapitoly z dejín slovenského školstva a pedagogiky. Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. 204 s. ISBN 8022312649.
  • MÁTEJ, Jozef, a kol. Dejiny českej a slovenskej pedagogiky. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogigcké nakladateľstvo, 1976. 501 s.

 Externé odkazy upraviť