Michaél Glykas (iné prepisy: Michael Glykas, Michail Glykas; gr.: Μιχαὴλ Γλυκᾶς; * asi 1118, Korfu[1] – † asi 1204, Konštantínopol) bol byzantský spisovateľ, historik, teológ a astronóm. Pracoval ako úradník (grammatikos), pre cisára Manuela I. Asi pre účasť na sprisahaní Theodóra Stypeiótesa, alebo pre kritiku cisára, mal byť čiastočne oslepený a dočasne (minimálne do roku 1164) uväznený. Cisára z väzenia poprosil o milosť básňou, a aj v neskoršom období cisárovi dedikoval viacero svojich diel. Písal aj teologické a exegetické práce, pre svoje názory na transsubstanciáciu sa dostal do konfliktu s cirkevnými hodnostármi. Jeho hlavným dielom bola jeho svetová kronika Biblos chroniké. [2][3] Niekedy býva stotožňovaný s autorom menom Michaél Sikidites (iné prepisy: Michaél Sikidités, Michael Sikidites, Michail Sikiditis; gr. Μιχαὴλ Σικιδίτης).

Michaél Glykas
spisovateľ, historik, teológ, astronóm
Osobné informácie
Narodenieasi 1118
 asi Korfu
Úmrtieasi 1204
 Konštantínopol
Národnosťgrécka
Dielo
Žánrekronika
Témydejiny sveta a Byzantskej ríše
Významné prácekronika

Dielo upraviť

  • kronika Biblos chroniké (Letopisná kniha)

Svetová kronika vytvorená ako vzdelávací materiál pre mládež. Dielo nadväzuje na tzv. mníšske kroniky, ktorých úlohou bolo poskytnutie vzdelania širšiemu ľudu, nevyhýba sa preto moralizovaniu. Dielo obsahuje historické udalosti do roku 1118, jej historická hodnota avšak nie je veľká. Zameriava sa v nej skôr na opisy prírodných javov a teologické úvahy. Využíva rozličné metafory, či paraboly, v ktorých často vychádza z antického anonymného diela Fysiologos (Prírodovedec). Negatívne sa stavia voči Komnénovcom a najmä voči Alexiovi I.. Negatívne sa stavia proti antickmu učeniu, i proti ananké - historickému determinizmu.[1][2][3]

  • oslavná báseň, enkomion, na počesť cisára Manuela I.

Báseň pri príležitosti byzantského víťazstva nad Uhorskom v roku 1164, bola napísaná vo vysokom jazykovom štýle.[2][3]

  • zbierka ľudových prísloví pre Manuela I.

Prvá zbierka ľudových prísloví v Byzancii.[3]

  • prosebná báseň dedikovaná Manuelovi I.

Báseň vznikla niekedy v roku 1159 vo väzení Numera, patrí do parainetickej (prosebnej) lyrickej literatúry. V 581 veršovom diele sa miesia klasické a ľudové prvky. Ľudový jazyk autor využíva najmä pri slovách, ktoré hovorí sám.[2][3]

  • teologické diela

Referencie upraviť

  1. a b GLYKAS, MICHAEL In: The Oxford Dictionary of Byzantium. Ed. Alexander P. Kazhdan. 1. vyd. New York : Oxford University Press, 1991. 2338 s. ISBN 0-19-504652-8. S. 855 – 856.
  2. a b c d Glykas, Michael. In: VAVŘÍNEK, Vladimír; BALCÁREK, Petr. Encyklopedie Byzance. 1. vyd. Praha : Libri; Slovanský ústav AV ČR, 2011. 552 s. (Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada; zv. 33.) ISBN 978-80-7277-485-2, 978-80-86420-43-1. S. 172.
  3. a b c d e DOSTÁLOVÁ, Růžena. Byzantská vzdělanost. 1. vyd. Praha : Vyšehrad, 1990. 415 s. ISBN 80-7021-034-6. S. 211 – 212, 242 – 243.