Moravská cirkevná provincia

Moravská cirkevná provincia je označenie cirkevnej provincie na Morave a v českom Sliezsku v Česku, ktorej metropolitnou arcidiecézou je olomoucká arcidiecéza

Česká a moravská cirkevná provincia

Ako sufragenné diecézy sú do nej začlenené brnianska diecéza a ostravsko-opavská diecéza. Na čele stojí metropolita moravský, ktorým je od roku 1992 Jan Graubner.

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť

Stránky arcibiskupstva