Rímskokatolícka cirkev v Česku

Rímskokatolícka cirkev v Česku je najväčšou organizovanou náboženskou skupinou v Česku. Podľa sčítania ľudu z roku 2011 sa k nej hlási 1 083 899 obyvateľov (10,26 %). Návštevnosť nedeľných bohoslužieb činí cca 4 %. Najväčšie zastúpenie má v oblasti južnej a strednej Moravy, najmenšie v severných Čechách.

Rímskokatolícka cirkev v Česku

ŠtruktúraUpraviť

Rímskokatolícka cirkev sa v Česku delí na 2 provincie, v čele každej z nich stojí arcibiskup-metropolita. Česká cirkevná provincia pozostáva z arcidiecézy pražskej (arcibiskup pražský je nielen metropolita český, v zmysle českej provincie - Čiech, ale i prímas český, v zmysle Česka) a diecéz českobudějovickej, královohradeckej, litoměřickej a plzeňskej, Moravská z arcidiecézy olomouckej a diecézy brnianskej a ostravsko-opavskej. Zvláštny status má tzv. vojenský vikariát, ktorý pôsobí pri jednotkách Armády Českej republiky po celom svete. Sídelní a pomocní biskupi diecéz oboch provincií tvoria spoločne s biskupmi apoštolského exarchátu pre katolíkov východného obradu Českú biskupskú konferenciu, ktorá má status právnickej osoby a zastupuje celú katolícku cirkev v Česku.

Vzhľadom na svoj masový charakter je rímskokatolícka cirkev jedinou cirkvou v Česku, ktorej štruktúra farností funkčne pokrýva územie celej krajiny a ktorá prevádzkuje (či už na úrovni celoštátnych, diecéznych či radových štruktúr) komplexný systém školských, charitatívnych a zdravotníckych zariadení. Česká katolícka charita je najväčšia charitatívna organizácia Česka. Rímskokatolícka cirkev či katolícke rády a kongregácie prevádzkujú celý rad materských, základných a stredných škôl a prípadne majú patronát a podiel na vedení troch teologických fakúlt štátnych univerzít. Svätá stolica je pri Vláde Českej republiky diplomaticky reprezentovaná apoštolským nunciom.