Mraznica (prítok Slatinského potoka)

Mraznica je potok na strednom Považí, preteká územím okresov Ilava a Púchov. Je to ľavostranný prítok Slatinského potoka, meria 3 km a je tokom IV. rádu.

Mraznica
Potok
Zdrojnica Strážovské vrchy
Ústie Slatinský potok
Dĺžka km
Povodie Váh
Hydrologické poradie 4-21-08-017
Číslo recipienta 4-21-08-2744
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Strážovských vrchoch, v podcelku Trenčianska vrchovina, na juhozápadnom svahu Rohatej skaly (866,0 m n. m.) v nadmorskej výške približne 670 m n. m. Od prameňa tečie sprvu na sever, sprava priberá krátky prítok zo západného svahu Rohatej skaly a stáča sa severoseverozápadným smerom. Preteká popri osade Mraznica na ľavom brehu, v blízkosti nej priberá zľava najprv prítok prameniaci severne od kóty 723,2 m a potom prítok z východného svahu Stupičia (798,8 m n. m.). Ďalej tečie na krátkom úseku na sever, zľava priberá prítok spod sedla Mraznica (556,0 m n. m.) a pokračuje smerom na severovýchod. Z pravej strany ešte priberá dva krátke prítoky z juhozápadných svahov Dielca (492,8 m n. m.) a juhovýchodne od Belušských Slatín ústi v nadmorskej výške cca 353 m n. m. do Slatinského potoka.