Slatinský potok (prítok Váhu)

Slatinský potok je potok na strednom Považí, preteká územím okresu Púchov. Je to ľavostranný prítok Váhu, meria 11,7 km a je tokom III. rádu. Niekedy sa nazýva aj Podhradie.

Slatinský potok
potok
Zdrojnica Strážovské vrchy
Ústie Váh
Dĺžka 11,7 km
Povodie Váh
Hydrologické poradie 4-21-08-018
Číslo recipienta 4-21-08-2728
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v Strážovských vrchoch, v Mojtínskom krase, na území obce Mojtín v nadmorskej výške približne 615 m n. m. Od prameňa tečie prevažne severozápadným smerom úžinou Tretích vrát, potom cez krasovú oblasť s bralnatými stenami severozápadne od obce Mojtín, pričom tečie hlboko zarezanou dolinou a zľava priberá prítok zo severovýchodného svahu Rohatej skaly (866,0 m n. m.). Následne opúšťa krasovú oblasť cez tiesňavu Druhých vrát, preteká cez chatovú osadu a zľava priberá Mraznicu. Ďalej priberá pravostranný prítok z oblasti Podmalenice a vzápätí aj ľavostranný prítok zo severovýchodného svahu Svinorného (604,3 m n. m.). Potom zľava priberá prítok z juhovýchodného úpätia Butkova (764,5 m n. m.), pokračuje viac severoseverozápadným smerom a opätovne prerezáva skalný masív v podcelku Trenčianska vrchovina, pričom vytvára tzv. Belušské vráta, tiež Prvé vráta, tiesňavovitý prielom vo vápencoch manínskeho príkrovu (v najužšej časti široký iba 10 m). Po jeho opustení priberá pravostranný prítok prameniaci západne od osady Podmalenica a preteká osadou Belušské Slatiny, podcelok Podmanínska pahorkatina), kde zľava priberá krátky prítok zo severovýchodného úpätia Butkova a termálne minerálne pramene (prirodzené aj z dvoch vrtov). Potom tečie na krátkom úseku na sever, stáča sa na severozápad, vstupuje do výbežku Ilavskej kotliny a tečie cez osadu Čerencové, kde sprava priberá prítok z oblasti samoty Jurové. Následne sa stáča západoseverozápadným smerom, podteká diaľnicu D1 i cestu I/61 a preteká južnou časťou intravilánu obce Beluša, časťou Hloža. Tu sa z neho oddeľuje zľava bočné rameno - Hložský potok, tečúci na juhojuhozápad súbežne so železničnou traťou k ceste z Podhoria do Ladiec, kde zľava prijíma Podhorský potok, následne sa stáča na západoseverozápad a ústi na území Ladiec do Nosického kanála. Hlavný tok ďalej podteká železničnú trať Bratislava – Žilina, z pravej strany priberá vedľajšie rameno Pružinky a podteká Nosický kanál. Napokon sa stáča na juhozápad a v nadmorskej výške cca 245 m n. m. sa vlieva do rieky Váh.