Nálevníky (rozlišovacia stránka)

Nálevníky[1] (iné názvy: infuzóriá[2], infuzória[3], infuzórie[4] ; lat. Infusoria) môže byť:

 • iný názov taxónu riasničkovce (Ciliophora)[1], pozri nálevníky
 • v dávnejších systémoch:
  • veľký taxón v rámci riasničkovcov (Ciliophora), ktorý zodpovedá dnešným taxónom riasničkovce (Ciliophora) a p(r)análevníky (Pseudociliatea, =Primociliatea) okrem cicaviek (Suctoria)[5][6], pozri pod nálevníky a pranálevníky
  • taxón zahŕňajúci (alebo súhrnné označenie zahŕňajúce) riasničkovce (Ciliophora), pranálevníky a časť či všetky bičíkovce a často aj časť koreňonožcov a vírniky (všetky spomenuté taxóny majú spoločné to, že samy vznikajú po istom čase v náleve, t.j. v organickom materiáli poliatom vodou) [7][8][9], pozri nálevníky (živočíchy v náleve)


ZdrojeUpraviť

 1. a b [1]
 2. infuzórium. In: Veľký slovník cudzích slov 2000, S. 545
 3. infuzória. In: Encyclopaedia Beliana 7, S. 85
 4. infuzórie. In: Malá slovenská encyklopédia 1993, S. 292
 5. brvavce; nálevníky; cicavky. In: Malá encyklopédia biológie 1975, S. 70, 324, 78
 6. KRATOCHVÍL, J., BARTOŠ, E. Soustava a jména živočichů, 1954
 7. Aufgußtierchen. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 8. Haeckel, E. Natürliche Schöpfungsgeschichte, 8. Aufl. 1889
 9. Infusorien. In: STÖCKER. F. W. et al. Biologie Band 1/A-Me. 6. Aufl., Leipzig: VEB F.A.Brockhaus Verlag, 1986, S. 409
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.