Námorný uzol alebo uzol (značka kt alebo kn z angl. knot) je jednotka rýchlosti, používaná v moreplavbe, letectve a meteorológii.

Letecký rýchlomer ciachovaný v uzloch (knots).

Definícia

upraviť

Jeden námorný uzol je definovaný ako rýchlosť jednej námornej míle za hodinu

1 kt = 1 NM/h
1 kt = 1,852 km/h
1 kt ≈ 0,514 m/s

História

upraviť
 
Lano na meranie rýchlosti s naviazanou doskou (log).

Pojem vznikol z metódy merania rýchlosti plavby lode pomocou lana, na ktorom boli uviazané uzly vo vzdialenosti 47 stôp a 3 palce (14,4018 m). Koniec lana s naviazanou brzdnou doskou (angl. log) sa hodil do vody a presýpacími hodinami sa meral čas 30 sekúnd (presnejšie 28 sekúnd). Rýchlosť lode sa udávala počtom uzlov, ktoré prešli rukami námorníka pri odvíjaní lana počas tohto intervalu. Podľa tejto definície je rýchlosť jedného uzla 1,85166 km·h−1, čo sa od modernej definície líši len o 0,2 .

Nameraná rýchlosť lode sa v pravidelných intervaloch zapisovala do knihy zvanej log book, z ktorej sa vyvinul lodný denník.