Náprava (automobil)

Náprava je konštrukčný prvok automobilu, spájajúci nadstavbu automobilu s vozovkou. Nadstavbou automobilu sa myslí karoséria, alebo rám. Nápravu tvoria kolesá, systém zavesenia kolesa, systém uloženia kolesa a prípadne systémy: odpruženie, riadenie, pohon a brzdenie kolesa.

Pravá predná časť nápravy vozidla Ford T
Náprava s nezávislým zavesením kolies vozidla Jaguar XJS

Funkcia systémov nápravyUpraviť

  1. Zavesenie kolesa: umožňuje vzájomný pohyb kolesa voči nadstavbe automobilu hlavne v zvislom smere.
  2. Uloženie kolesa: umožňuje rotáciu kolesa okolo osi.
  3. Odpruženie kolesa: vytvára pružné spojenie kolesa s nadstavbou automobilu.
  4. Riadenie kolesa: umožňuje natáčanie kolesa okolo osi riadenia.
  5. Pohon kolesa: privádza krútiaci moment do osi kolesa.
  6. Brzdenie kolesa: privádza brzdný moment do osi kolesa.

ZdrojeUpraviť

  • Močkoř R.: Motorové vozidlá II. Podvozkové orgány. SjF STU Bratislava, 1997.