Neorealizmus je smer umenia (literatúra, hudba, maliarstvo, film a pod.) a filozofie na začiatku 20. storočia nadväzujúci na východiská realizmu. Zdôrazňuje nevyhnutnosť budovania základných poznatkov špeciálnych vied.

Neorealizmus vznikol v Taliansku koncom 2. svetovej vojny. Najviac sa uplatnil vo filme, ale aj v iných odvetviach umenia, hlavne v literatúre. Neorealistickí autori podávajú realitu surovo a neokrášlene, dej sa často odohráva v chudobných štvrtiach miest alebo na dedinách. Mnohé neorealistické diela sa tiež kriticky vyjadrovali voči fašistickému režimu v Taliansku. Neorealisti používajú bežný hovorový jazyk, dialekty a slang. Vyvinul sa introspektívny román (intro = dovnútra, spectare = hľadieť), v ktorom hrdina formuje okolitú skutočnosť. Vyjadruje to vo svojich myšlienkach, citoch a analyzuje svoje vnútro.

Predstavitelia upraviť

Film

Literatúra

Pozri aj upraviť