Newtonove pohybové zákony

(Presmerované z Newtonove zákony)

Newtonove zákony pohybu [1], Newtonove pohybové zákony[2] (iné názvy: Newtonove zákony [2][3], Newtonove zákony dynamiky [4], Newtonove zákony mechaniky[5] ,Newtonove princípy [2], Newtonove axiómy (pohybu) [6], základné pohybové zákony [7], pohybové zákony[8], zákony pohybu [9], zriedkavo: Newtonove rovnice[10]) sú základné zákony mechaniky, ktoré publikoval Isaac Newton v diele Philosophiae naturalis principia mathematica v r. 1687. Tvoria axiomatický základ Newtonovej mechaniky.

Sú to:

 1. Newtonov (pohybový) zákon (Zákon zotrvačnosti)
 2. Newtonov (pohybový) zákon (Zákon sily)
 3. Newtonov (pohybový) zákon (Zákon akcie a reakcie)

Newtonove pohybové zákony umožňujú určiť, aký bude pohyb telesa v inerciálnej vzťažnej sústave, ak sú známe sily pôsobiace na teleso.

Fyzika 20. storočia posunula Newtonove pohybové zákony a Newtonov gravitačný zákon do polohy aproximácie reality pre bežné „každodenné“ podmienky. Zovšeobecnenie pre rýchlosti blízke rýchlosti svetla a intenzívne gravitačné polia predstavuje všeobecná teória relativity. Zovšeobecnenie pre častice mikrosveta predstavuje kvantová mechanika.

 1. RUISEL, Imrich. Križovatky poznania. 1. vyd. Bratislava : Slovak Academic Press, 2011. 521 s. ISBN 978-80-88910-33-6. S. 371-372. [1]
 2. a b c PAULIČKA, Ivan. Všeobecný encyklopedický slovník M-R. 1. slovenské. vyd. Praha : Ottovo nakladatelství v divízii Cesty, 2002. 1000 s. ISBN 80-7181-708-2. S. 341.
 3. ILKOVIČ: Fyzika I, S. 54 [2]
 4. Fyzika I a II - prof. RNDr. Július Krempaský, DrSc., prof. Ing. František Schauer, DrSc., 2004 [3]
 5. VÉLE, František. Vyšetření hybných funkcí z pohledu neurofyziologie : příručka pro terapeuty pracující v neurorehabilitaci. 1. vyd. Praha : Triton, 2012. 222 s. ISBN 978-80-7387-608-1. S. 18. [4]
 6. KARAS, V. Základní principy a výsledky speciální teorie relativity. In: Kosmické rozhledy 23 (1985), č. 2 [5] S. 75
 7. media1.vesele.info, [cit. 2019-01-04]. Dostupné online. Archivované 2019-01-05 z originálu.
 8. Bewegungsgesetze. In: Lexikon der Physik. [CD-ROM] Heidelberg : Spektrum, Akad. Verl, c2000. ISBN 3-8274-0515-7.
 9. Nemecko-slovenský technický slovník. 1. diel A-L ; Ochr. obal a väzbu navrhol Pavol Čisárik. 1. vyd. Bratislava : Alfa, 1993. 565 s. ISBN 80-05-01193-8. S. 153.
 10. 5. Axiomatická výstavba fyzikálních teorií [6] Archivované 2016-09-21 na Wayback Machine