Nitkovky (Trichiurida) sú rad hlístovcov. Ich hltan je kapilárovitý, bez svaloviny. Zadnú tretinu tela majú výrazne zhrubnutú. V dospelosti parazitujú u cicavcov a vtákov.

Nitkovky
Parasite140131-fig1 Capillaria plectropomi (Nematoda) - line drawings.tif
Capillaria plectropomi
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Trichiurida
Synonymá
Trichiuroidea
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Bežným parazitom človeka je nitkovka črevná (Trichiuris trichiura), dlhá asi 5 cm. Slabšie nákazy sa vôbec neprejavia, pri silných môže dôjsť ku komplikáciám, čo býva zriedka. Nebezpečným parazitom človeka a iných cicavcov je svalovec špirálovitý (Trichinella spiralis). Svalovce žijú najprv v čreve, kde nespôsobujú väčšiu ujmu organizmu. Tu pohlavne dospievajú a dochádza ku kopulácii. Samičky potom prenikajú do lymfatických ciest, kde jej telo opúšťajú drobné mikrofilárie. Tieto sa krvou dostávajú do dobre prekrvených svalov (jazyk, bránica, medzirebrové svaly), a tu sa medzi svalovými vláknami zapuzdrujú. Pri hromadnej nákaze dochádza k poškodeniu svalstva a k smrti. Svalovce sú veľkým problémom v severských krajinách, kde sa vyskytli epidémie s vysokou mortalitou. Riziko trichinelózy je vo vyspelých krajinách minimálne vďaka veterinárnej kontrole i dôkladnej tepelnej príprave mäsových výrobkov.

Externé odkazyUpraviť