Norok

rozlišovacia stránka
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Norok pozri Norok (rozlišovacia stránka).

Norok alebo norka (pozri jazykovú poznámku nižšie) je slovenské rodové meno nasledujúcich druhov z rodu Mustela:

Zvláštny názov pre tieto druhy vyplýva z toho, že v staršej systematike existoval (u niektorých autorov) rod Lutreola[pozn 1] (po slovensky teda norok), ktorý bol tvorený obyčajne práve týmito druhmi (najmä prvými tromi). V dnešnej systematike existuje namiesto rodu Lutreola už len podrod Lutreola (z rodu Mustela). Definícia (rozsah) tohto podrodu je sporná, ale najčastejšie dnes v literatúre buď zahŕňa len norka európskeho, alebo zahŕňa druhy norok európsky + lasica kolonok + lasica jávska (Mustella lutreolina) + lasica indonézska (Mustela nudipes) + lasica bielopása (Mustela strigidorsa); norok americký a morský sa teda dnes už každopádne nepovažuje za blízkeho príbuzného norka európskeho.[6][7][8][9][10][11][12]

Jazyková poznámka

upraviť

Biologické texty aj právne predpisy v súčasnosti používajú tvar „norok“, staršie používali aj tvar „norka“.[13][5][14][15][16][17][18]

Kodifikačná príručka Krátky slovník slovenského jazyka od roku 2020 považuje za správne obidva tvary (norok aj norka), pričom tvar norok je na rozdiel od tvaru norka označený ako "zool." výraz.[19] V starších vydaniach tej istej príručky ako aj v aktuálnych Pravidlá slovenského pravopisu sa považuje za správny len tvar norka, keďže tvar norok vôbec nie je uvedený.[20][21] Za vyslovene nesprávny považuje tvar norok aj príručka Slovenčina bez chýb (1998).[22] Aj staršie vydania Pravidiel slovenského pravopisu (po druhej svetovej vojne) všetky uvádzajú len tvar norka.[23] Naopak, Peciarov Slovník slovenského jazyka (1959-1968), Oravcova Príručka slovenského pravopisu pre školy (1986) a Slovník súčasného slovenského jazyka uvádzajú ako správne obidva tvary (teda norok aj norka).[24][25][26]

Poznámky

upraviť
 1. V starších vydaniach Krátkeho slovníka slovenského jazyka (t.j. do vydania z roku 2003) a v Peciarovom Slovníku slovenského jazyka je rod Lutreola chybne uvedený v tvare Lutretia (a norok európsky v tvare Lutretia lutretia namiesto Lutreola lutreola). Nikde inde sa takýto tvar nevyskytuje.

Referencie

upraviť
 1. Kdo byl norek mořský? [online]. vesmir.cz, [cit. 2018-01-07]. Dostupné online.
 2. webmaster@sopsr.sk. Medzinárodný deň biologickej diverzity 2012 - 22. máj [online]. sopsr.sk, [cit. 2018-01-07]. Dostupné online.
 3. Mammal Species of the World - Browse: macrodon [online]. departments.bucknell.edu, [cit. 2018-01-07]. Dostupné online.
 4. MÁJSKY, J. Kolonok – tretí európsky druh norka v európskej prírode. In: Naše poľovníctvo 11/2007 ukážky dostupné online Archivované 2022-01-21 na Wayback Machine
 5. a b LUPTÁK, Peter. Slovenské mená cicavcov sveta. [1. vyd.] Bojnice : Zoologická záhrada, 2003. 218 s. ISBN 80-969059-9-6. S. 64. (tvar „norok“)
 6. norok. In: Pyramída, S. 3792
 7. norek. In: Malá československá encyklopedie. S. 548
 8. WILSON, D. E., REEDER, D. M. Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, Volume 1. 3rd edition. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2005, S. 615-618
 9. Nowak, R. M. Walker's Mammals of the World. Volume I. 6th edition. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 1999. S. 705 [1]
 10. Abramov, A.V. A taxonomic review of the genus Mustela (Mammalia, Carnivora). Zoosystematica Rossica, 8(2), 1999: 357-364.dostupné online
 11. Mikko's Phylogeny Archive [online]. helsinki.fi, [cit. 2018-01-07]. Dostupné online.
 12. Mikko's Phylogeny Archive [online]. helsinki.fi, [cit. 2018-01-07]. Dostupné online.
 13. KRIŠTOFÍK, Ján; DANKO, Štefan, et al. Cicavce Slovenska, rozšírenie, bionómia a ochrana. Bratislava : Veda, 2012. Autori druhu Peter Urban, Ján Kadlečík & Mária Apfelová. ISBN 978-80-224-1264-3. Kapitola Norok európsky - Mustela lutreola, s. 469 - 471.
 14. VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 10. augusta 2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve (tvar „norok“)
 15. VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 9. júna 1998 o chove hospodárskych zvierat a o usmrcovaní jatočných zvierat (tvar „norka“)
 16. VYHLÁŠKA Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva z 27. júla 1961 o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri (tvar „norok“)
 17. TURČEK, J.: Norka európska (Lutreola lutreola L.). In: HELL, Pavel, a kol. Poľovníctvo I : Poľovnícka zoológia a patológia. 1. vyd. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo pôdohospodárskej literatúry, 1962. 524 s. (Edícia lesníctva, poľovníctva, rybárstva a včelárstva; zv. 60.) (tvar „norka“)
 18. KOLEK, J., a kol. Nemecko-slovenský pôdohospodársky slovník. 1. vyd. Bratislava : Príroda, 1971. 583 s. (Slovníky.) S. 356. (tvar „norka“)
 19. norka, norok. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 5. dopl. a uprav. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4.
 20. norka. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 399.
 21. norka. In: Pravidlá slovenského pravopisu. 4. nezm. vyd. Bratislava : Veda, 2013. 592 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1331-2.
 22. IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; ŠALING, Samo; MANÍKOVÁ, Zuzana. Slovenčina bez chýb. 1. vyd. Veľký Šariš : SAMO, 1998. ISBN 809675243X. S. 220.
 23. Staršie vydanie PSP od roku 1953.
 24. norka. In: PECIAR, Štefan, ed. Slovník slovenského jazyka II l – o. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1960. 648 s. Dostupné online. S. 388.
 25. ORAVEC, Ján; LACA, Vincent. Príručka slovenského pravopisu pre školy. 9. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1986. 598 s. S. 355.
 26. norka: In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka M – N. Bratislava : Veda, 2015. 1100 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1485-2. ; norok. In: JAROŠOVÁ, Alexandra, ed. Slovník súčasného slovenského jazyka M – N. Bratislava : Veda, 2015. 1100 s. Dostupné online. ISBN 978-80-224-1485-2.