Norok európsky

Norok európsky[2] (iné názvy: norka európska [3], zriedkavo: nerz [4], staršie: tchor norok [5], norok/norka (v užšom zmysle) [6][7]; lat. Mustela lutreola, Lutreola lutreola, Putorius lutreola, Putorius lutreola lutreola) je druh cicavca z čeľade lasicovité (Mustelidae).

norok európsky
Europäischer Nerz.jpg
Stupeň ohrozenia
VyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozenýIUCN stupne ohrozenia
[1]
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Mustela lutreola
Linnaeus, 1761
Mustela lutreola range map.png
Rozšírenie norka európskeho
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Európsky endemit, pôvodne rozšírený od Španielska po Ural (pohorie), dnes už len ostrovčekovité populácie vo Francúzsku, Rumunsku, Rusku, Španielsku a Ukrajine.[1] Na Slovensku sa vo voľnej prírode nevyskytuje a od roku 1886, patrí medzi vyhynuté živočíchy.[2]

ReferencieUpraviť

  1. a b Maran, T., Skumatov, D., Gomez, A., Põdra, M., Abramov, A.V. & Dinets, V. 2016. Mustela lutreola. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T14018A45199861. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T14018A45199861.en. Prístup 16. apríl 2021.
  2. a b KRIŠTOFÍK, Ján; DANKO, Štefan, et al. Cicavce Slovenska, rozšírenie, bionómia a ochrana. Bratislava : Veda, 2012. Autori druhu Peter Urban, Ján Kadlečík & Mária Apfelová. ISBN 978-80-224-1264-3. Kapitola Norok európsky - Mustela lutreola, s. 469 - 471.
  3. TURČEK, J.: Norka európska (Lutreola lutreola L.). In: HELL P. et al.: Poľovníctvo I. Bratislava, 1962
  4. REICHHOLF J. Cicavce. (preklad Peter Ľupták) Bratislava: Ikar, 1996 ISBN 80-7118-236-2, S. 154
  5. VYHLÁŠKA Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo 6. novembra 1965 o ochrane voľne žijúcich živočíchov
  6. Čihař, J. Příroda v České a Slovenské republice. Praha: Academia, 2002, S. 392
  7. norek In: Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí , díl 5. N – Q. Praha: Československý kompas, 1931. s. 202

Iné projektyUpraviť