Norok európsky[2] (iné názvy: norka európska [3], zriedkavo: nerz [4], staršie: tchor norok [5], norok/norka (v užšom zmysle) [6][7]; lat. Mustela lutreola, Lutreola lutreola, Putorius lutreola, Putorius lutreola lutreola) je druh cicavca z čeľade lasicovité (Mustelidae).

Norok európsky
Stupeň ohrozenia
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
[1]
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Mustela lutreola
Linnaeus, 1761

Rozšírenie norka európskeho
      Celoročný výskyt
      Predpokladaný celoročný výskyt
      Vyhynutý
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Európsky endemit, podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov norok európsky patrí medzi kriticky ohrozené druhy, celková populácia klesá, pôvodne rozšírený od Španielska po Ural (pohorie), dnes už len ostrovčekovité populácie vo Francúzsku, Rumunsku, Rusku, Španielsku a Ukrajine, jeho areál rozšírenia je už od polovice 19. storočia zmenšený oproti pôvodnému o 85%. Najcennejšie populácie sú v Delte Dunaja, v Archangeľskej oblasti, v Komijsku a pravdepodobnej aj v Severnom Kaukazsku. [1]

Na Slovensku sa vo voľnej prírode nevyskytuje a od roku 1886, patrí medzi vyhynuté živočíchy.[2]

Referencie upraviť

  1. a b Maran, T., Skumatov, D., Gomez, A., Põdra, M., Abramov, A.V. & Dinets, V. 2016. Mustela lutreola. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T14018A45199861. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-1.RLTS.T14018A45199861.en. Prístup 23. august 2021.
  2. a b KRIŠTOFÍK, Ján; DANKO, Štefan, et al. Cicavce Slovenska, rozšírenie, bionómia a ochrana. Bratislava : Veda, 2012. Autori druhu Peter Urban, Ján Kadlečík & Mária Apfelová. ISBN 978-80-224-1264-3. Kapitola Norok európsky - Mustela lutreola, s. 469 - 471.
  3. TURČEK, J.: Norka európska (Lutreola lutreola L.). In: HELL P. et al.: Poľovníctvo I. Bratislava, 1962
  4. REICHHOLF J. Cicavce. (preklad Peter Ľupták) Bratislava: Ikar, 1996 ISBN 80-7118-236-2, S. 154
  5. VYHLÁŠKA Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo 6. novembra 1965 o ochrane voľne žijúcich živočíchov
  6. Čihař, J. Příroda v České a Slovenské republice. Praha: Academia, 2002, S. 392
  7. norek In: Masarykův slovník naučný: lidová encyklopedie všeobecných vědomostí , díl 5. N – Q. Praha: Československý kompas, 1931. s. 202

Iné projekty upraviť