Nová pravica

rozlišovacia stránka

Nová pravica je skupina intelektuálov vo Francúzsku začiatkom 70. rokov 20. storočia, ktorí aktívne vystúpili s požiadavkami "obrody európskej kultúry". Uvedomujú si krízu európskej kultúry, ktorej príčiny treba hľadať podľa nich v činnosti starej pravice. Treba sa zrieknuť demokratických tradícií a racionalistického filozofického dedičstva a vrátiť sa k predkresťanskej Európe.

Konzervativizmus
Príbuzné smery
Kultúrny · Fiškálny · Zelený · Liberálny · Libertarianistický · Národný · Neo- · Nová pravica · Paleo- · Náboženský · Sociálny · Tradicionalistický · Kresťanská pravica
Pozri aj
Zoznam konzervatívcov

Konzervatívne strany

Konzervativizmus na Slovensku
z  d  u

Nová pravica odmieta rovnostárstvo, svetové dejiny nemajú jednotu, neexistuje pokrok.

Predstaviteľmi novej pravice sú A. de Benoist, Ch. Bresol, P. Vial, M. Marmin, A. Hobarte.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.