Paleokonzervativizmus

Paleokonzervativizmus je termín pre antikomunistickú a antiimperialistickú pravicovo orientovanú politickú filozofiu v Spojených štátoch, zdôrazňujúcu tradíciu, občiansku spoločnosť a antifederalizmus spolu s náboženskou, regionálnou, národnou a západnou identitou. Chilton Williamson ml. paleokonzervativizmus opisuje ako „vyjadrenie zakorenenosti: mať zmysel pre miesto a históriu, sebauvedomenie odvodené z predkov, príbuzných a kultúry - identita, ktorá je kolektívna, ale aj osobná.“ Paleokonzervativismus nie je vyjadrený ako ideológia a jeho prívrženci sa nemusia nevyhnutne hlásiť k línii jednej politickej strany.

Konzervativizmus
Príbuzné smery
Kultúrny · Fiškálny · Zelený · Liberálny · Libertarianistický · Národný · Neo- · Nová pravica · Paleo- · Náboženský · Sociálny · Tradicionalistický · Kresťanská pravica
Pozri aj
Zoznam konzervatívcov

Konzervatívne strany

Konzervativizmus na Slovensku
z  d  u