Liberálny konzervativizmus

Liberálny konzervativizmus je politická ideológia kombinújca konzervatívne hodnoty s liberálnymi postojmi najmä v ekonomickej oblasti, sociálnych a etických veciach. Môže byť tiež vnímaný ako vetva politického konzervativizmu silne ovplyveného liberalizmom.

Konzervativizmus
Príbuzné smery
Kultúrny · Fiškálny · Zelený · Liberálny · Libertarianistický · Národný · Neo- · Nová pravica · Paleo- · Náboženský · Sociálny · Tradicionalistický · Kresťanská pravica
Pozri aj
Zoznam konzervatívcov

Konzervatívne strany

Konzervativizmus na Slovensku
z  d  u

Táto politická ideológia má za svoj klasický liberálny pohľad na minimálny zásah štátu do ekonomiky, pretože podľa názoru liberálnych konzervatívcov by jednotlivci mali mať možnosť zúčastniť sa na trhu a vytvárať bohatstvo bez vládnych zásahov. Ale liberálny konzervativimus má zároveň za to, že jednotlivci nesmú byť závislí na ich zodpovednom konaní v iných sférach života, preto zástancovia tejto ideológie veria, že na zabezpečenie zákonu a poriadku je potrebný silný štát a sociálne inštitúcie sú zas potrebné na rozvíjanie zmyslu pre zodpovednosť voči národu.

Zástancovia liberálneho konzervativizmu zároveň podporujú občianske slobody a niektoré sociálne konzervatívne myšlienky. V Európe je tento politický smer dominantný pre stredopravicové strany.

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť