Sociálny konzervativizmus

Sociálny konzervativizmus je politická a morálna ideológia, ktorá zastáva presvedčenie, že vláda a štát musí hrať rolu pri podpore a ochrane tradičných hodnôt ako rodina, vzdelanie, morálka, hierarchia alebo prirodzená autorita. Neodmietajú ani štátne zásahy prinášajúce podporu týchto hodnôt. Ďalší význam pojmu sociálny konzervativizmus sa spája s ideológiou európskych konzervatívnych politických subjektov, ktoré presadzujú vlastný model sociálneho štátu.

Konzervativizmus
Príbuzné smery
Kultúrny · Fiškálny · Zelený · Liberálny · Libertarianistický · Národný · Neo- · Nová pravica · Paleo- · Náboženský · Sociálny · Tradicionalistický · Kresťanská pravica
Pozri aj
Zoznam konzervatívcov

Konzervatívne strany

Konzervativizmus na Slovensku
z  d  u

V Európe sa jedná väčšinou o strany kresťanskodemokratickej orientácie, v Spojených štátoch o komunitaristické hnutia a časti Republikánskej strany, v arabskom svete o islamistické strany.

Sociálni konzervatívci sa stavajú proti potratom, uzatváraniu manželstiev osôb rovnakého pohlavia, pornografii, eutanázii, sekularizmu a podobne. V ekonomických otázkach presadzujú určitú štátnu intervenciu, ktorá býva podložená nábožensky sociálnym učením.

PredstaviteliaUpraviť

Medzi najznámejšie kresťanské, sociálne konzervatívne strany patria:

Súvisiace článkyUpraviť

ZdrojUpraviť