Október 1918 je metonymická skratka pre označenie kumulovaných revolučných udalostí na konci prvej svetovej vojny, počas ktorých vznikol česko-slovenský štát a vytvorila sa Česko-slovenská republika.[1]

Október 1918 a súvisiace historické udalosti upraviť

Dôsledkom udalostí Októbra 1918 sa vytvorila prvá Česko-slovenská republika ako samostatný a nezávislý štátny zväzok českého a slovenského národa na historickom území častí bývalej habsburskej monarchie.

Historickými ohniskami udalostí bola:

Referencie upraviť

  1. a b ŠÚTOVEC, Milan. Politické Slovensko : encyklopedická príručka : aktéri, dokumenty, inštitúcie, politické strany, udalosti. 1. slov. vyd. Bratislava : SLOVART, 2019. 487 s. ISBN 978-80-556-3894-2. S. 286.