Omodejovci

uhorský šľachtický rod

Omodejovci bol šľachtický rod v Uhorsku. Pochádzal z jednej vetvy rodu Aba, ktorú založil Omodej Aba.

Omodejovi patrili územia v Above, na Spiši, v Šariši, Zemplíne a Sabolči. Na tomto území vládol ako nezávislý oligarcha. V roku 1311 bol Omodej zabitý košickými mešťanmi. Jeho synovia sa následne spojili s Matúšom Čákom a postavili sa proti kráľovi Karolovi Róbertovi. V bitke pri Rozhanovciach boli porazení. Ich majetky si privlastnil kráľ Karol Róbert a ich sídlo, hrad v meste Gönc (najsevernejšie mestečko Maďarska, 5 km od hraníc) dal zničiť.

Omodejovci vymreli v prvej polovici 14. storočia.