Oncorhynchus (lat.) je rod z čeľade lososovité. Slovenské rodové meno druhov z tohto rodu je v súčasnosti jednak losos (pre podrod Oncorhynchus) a jednak pstruh (pre ostatné druhy, teda pre podrod Parasalmo/Rhabdofario).

Výskyt upraviť

Ryby z tohto rodu sa vyskytujú v severnom Tichom oceáne (a priľahlom Severnom ľadovom oceáne) a jeho povodí.[1]

Systematika upraviť

(Znak „/“ oddeľuje synonymá)

rod Oncorhynchus[2][3][4][1]:

Okrem toho existuje viacero vyhynutých druhov.

Podrod Rhabdofario sa do roku 1989 zaraďoval do rodu Salmo (alebo zriedkavejšie ako samostatný rod Rhabdofario či Parasalmo, resp. u niektorých autorov ako dva rody: rod Rhabdofario a rod Parasalmo[28][29]). V rode Oncorhnychus boli teda do roku 1989 iba lososy. Bližšie o tom pozri aj v kapitole Systematika v článku Salmo (rod).

O pstruhovi lososov(it)om pozri v článku pstruh lososovitý.

Zdroje upraviť

 1. a b NELSON, Joseph S. et al.: Fishes of the Worlds. 5th edition. Hoboken: John Wiley & Sons, 2016. ISBN 9781118342336. s. 247-248.
 2. FROESE, R., PAULY, D. (EDS.). FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org. version 06/2016 [online]. [Cit. 2016-11-15]. Dostupné online.
 3. ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., LAAN, R. van der (eds). CATALOG OF FISHES: GENERA, SPECIES, REFERENCES. dostupné online. prístup: 2016-15-11.
 4. NELSON, Joseph S.: Fishes of the Worlds. 4th edition. Hoboken: John Wiley & Sons, 2006. ISBN 978-0-471-25031-9. s. 203-204.
 5. pstruhy. In: Pyramída. s. 4845.
 6. BURNIE, D. et al.: Zviera. Bratislava: Ikar, 2002. ISBN 80-551-0375-5. s. 498
 7. lososy. In: Encyklopédia Slovenska 3. zväzok K – M. Bratislava: Veda, 1979.
 8. Anonym (preklad: GUTTEKOVÁ, A.). Svet živočíšnej ríše. Dotlač 1. vydania. Martin: Osveta, 1984. s. 388
 9. KREJČA, J. a KORBEL, L. (eds.) et al.: Veľká kniha živočíchov. 3. nezmenené vydanie Bratislava: Príroda a. s., 1997. ISBN 80-07-00990-6 [1. vydanie malo názov: Z našej prírody - Živočíchy] s. 204
 10. FRANK, S.: Veľký obrazový atlas rýb. Bratislava: Mladé letá, 1976. [Preklad: Juraj Holčík]. s. 61
 11. HANEL, Lubomír; ANDRESKA, Jan. Vernakulární názvy mihulí a ryb České republiky. Lampetra : bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity vodních toků (Vlašim: Český svaz ochránců přírody), 2011, čís. VII, s. 36 – 71. ISBN 978-80-86327-95-2. Dostupné online [cit. 2020-08-06]. ISSN 1212-1312.
 12. Příklady změn v názvosloví vybraných taxonů obratlovců ČR a SR (bez ptáků) [online]. ucitele.sci.muni.cz, [cit. 2016-11-16]. Dostupné online.
 13. lososovité. In: BETINA, Vladimír et al. Malá encyklopédia biológie. Bratislava: Obzor, 1975. s. 276
 14. duhák. In: Slovník súčasného slovenského jazyka A–GL, 2006. dostupné online
 15. SOKOLOV, V. E. (ed). Pjatijazyčnyj slovar nazvanij životnych: Ryby. Moskva: Russkij jazyk. 1989. s. 1349
 16. BARUŠ, V. et al. (Fauna ČR a SR:) Mihulovci - Petromyzontes a ryby – Osteichthyes (1) . Praha: Academia, 1995. ISBN 80-200-0500-5. (Obsah dostupný online: [1][nefunkčný odkaz] alebo obsah dostupný online[nefunkčný odkaz])
 17. BURNIE, D. et al.: Zviera. Bratislava: Ikar, 2002. ISBN 80-551-0375-5. s. 496-498
 18. Anonym (preklad: GUTTEKOVÁ, A.). Svet živočíšnej ríše. Dotlač 1. vydania. Martin: Osveta, 1984. s. 248
 19. SEKANINOVÁ. E. et al. :Veľký slovensko-ruský slovník, II. Diel, L-O. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV, 1982. s. 86
 20. gorbuša. In: Slovník cudzích slov (akademický), 2005. dostupné online
 21. Zoznam slovenských obchodných názvov produktov rybolovu a akvakultúry uvádzaných pri predaji konečnému spotrebiteľovi [htttp://www.mpsr.sk/download.php?fID=2028 prístup 11.11.2016]
 22. Colný sadzobník – Príloha č. 1 k nariadeniu vlády è. 598/2001 Z. z. [2]
 23. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 202/2011 z 1. marca 2011 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 1005/2008, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu produkty rybolovu, a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 1010/2009, pokiaľ ide formuláre predbežných oznámení, referenčné hodnoty prístavných inšpekcií a systémy dokumentácie úlovku prijaté regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva
 24. Preklad európskeho patentového spisu EP 1553 979 B1 dostupné online Archivované 2016-11-25 na Wayback Machine
 25. SMERNICA KOMISIE 2008/53/ES z 30. apríla 2008, ktorou sa mení a dopĺňa príloha IV k smernici Rady 2006/88/ES, pokiaľ ide o jarnú virémiu kaprov (SVC)
 26. OROS, M.: Za lososmi na Aljašku. In: SPRÁVY Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAV, č. 18, 2013. s.35 [3]
 27. lososovité. In: Pyramída. s. 2672.
 28. CARROLL, R. L. Vertebrate paleontology and evolution. New York: W. H. Freeman and Company, 1988. ISBN 0-716-71822-7. s. 605
 29. STEARLEY, R. F., SMITH, G: R.. Phylogeny of the Pacific Trouts and Salmons (Oncorhynchus) and Genera of the Family Salmonidae [online]. researchgate.net, 1993, [cit. 2016-11-15]. Dostupné online. najmä s. 3, 26