Oporný koreň

Oporný koreň vyrastá z dolnej časti stonky a upevňuje rastlinu v sypkej alebo bahnitej pôde, takéto korene môžu byť: valcovité, barlovité alebo doskovitosploštené – doskovité korene

Najčastejšie sa nachádzajú u tropických rastlín, ale podobné sú aj u smrekov a jedlí vznikli však tak, že obrástli nejaký peň alebo doň vrástli.

Pozri ajUpraviť