Orloj alebo zastarano horológium je staré označenie pre hodiny, najmä hodiny na vežiach a verejných budovách alebo v chrámoch, a z takýchto hodín dnes sa za orloj považujú najmä také, ktoré vďaka zvláštnemu mechanizmu ukazujú okrem času aj polohu niektorých nebeských telies na oblohe (teda ide o druh astronomických hodín) a kalendárne údaje. V tomto zmysle možno orloj považovať za predchodcu planetária.

Pražský orloj

Na prelome stredoveku a novoveku patrili orloje k vrcholným produktom vtedajšej astronómie, matematiky a mechaniky. Väčšinou ukazovali polohy Slnka a Mesiaca. Zobrazenie ďalších planét by pri mechanickej realizácii viedlo k heliocentrickej konštrukcii, čo by nebolo ideologicky žiaduce. Jediným heliocentrickým orlojom v Česku je Olomoucký orloj, zrekonštruovaný v 50. rokoch 20. storočia v duchu socialistického realizmu. Orloj možno nájsť v mnohých stredoeurópskych mestách.

Medzi najznámejšie orloje na svete patrí Pražský orloj.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Orloj