Otrokárska spoločnosť

Otrokárska spoločnosť alebo otrokárske zriadenie alebo otrokárska spoločensko-ekonomická formácia alebo otrokárstvo je v marxistickej periodizácii dejín vykorisťovateľská "spoločensko-ekonomická formácia" v období staroveku. Nasledovala po prvotnopospolnej spoločnosti, predchádzala feudálnej spoločnosti. Bola založená na vykorisťovaní triedy otrokov triedou otrokárov.

Otrokárska spoločnosť bola spoločnosť, v ktorej dochádzalo k privlastňovaniu výrobných prostriedkov, ako aj bezprostredných výrobcov - otrokov - otrokárom. Zakladala sa na práci otrokov vyrábajúcich materiálne statky na základe mimoekonomického prinútenia.

Bola údajne typická pre staroveké ríše Európy a Blízkeho východu.