Pager alebo pejdžer je malé osobné bezdrôtové telekomunikačné zaradenie, ktoré prijíma a zobrazuje telefónne číslo alebo text správy, alebo ohlasuje hlasovú správu. Obyčajný (jednosmerný) pager môže len prijímať správy, zatiaľ čo zložitejší (obojsmerný) pager s odpoveďou, môže potvrdiť, odpovedať na vzniknuté správy pomocou interného vysielača. Pagre pracujú ako súčasť celého pager systému, ktorý sa skladá z jedného alebo viac pevných vysielačov a veľkého počtu mobilných užívateľov s pegrami. Tieto systémy môžu byť rozsahom od malých systémov pre reštaurácie s jedným málo výkonným vysielačom, až po veľké (celoštátne) so stovkami vysoko výkonných základňových staníc. Umožňuje len prijímať krátke textové alebo číselné správy. Na pager sa správy posielajú cez tzv. ústredňu, a to jednotlivo alebo hromadne.

Ukážka niekoľko pagrov firmy Motorola

Jeden z prvých pager systémov, bol spustený v roku 1950 pre doktorov v oblasti New Yorku. Lekári platili 12$ mesačne za službu a nosili pager o hmotnosti 6 uncí (200g), ktorý vedel prijímať telefónnu správu v okruhu 25 míľ (40km) od jednoduchej vysielacej veže. Systém bol vyrobený firmou Reevesound Company a prevádzkovaný operátorom Telanswerphone. V roku 1960 John Francis Mitchell spojil prvky z Walkie-talkie (od značky Motorola) a auto rádiovej technológie, na vytvorenie prvého tranzistorového pagera. Od tých čias, technológia pagerov postupovala a ďalej expandovala, až do skorých 90. rokov. V ich strede, sa celulárne technológie stávajú lacnejšími a sú k dispozícií stále viac pre ich široké použitie. Pokročilé služby ako je paging sa začínajú presúvať do komerčnej oblasti trhu. Dnes pagre existujú z veľkej časti ako nadštandardné produkty, prednostne používané v aplikáciach ako sú nemocnice, verejná bezpečnosť a maloobchode. Využívajú sa pre ich jednoduchosť, vysokú spoľahlivosť a nízku cenu čo predstavuje významné výhody.

Funkcie a ovládanie  upraviť

Paging systémy sú prevádzkované komerčnými operátormi, a často sú ponúkané ako predplatné služby. Komerční operátori majú tendenciu pokrývať väčšie oblasti ako privátne systémy, zatiaľ čo privátne systémy majú tendenciu pokrývať obmedzenú oblasť dôkladnejšie a doručovaním správu rýchlejšie ako komerčné systémy. Vo všetkých systémom, klienti posielajú správy na pagre, spojeniu sa bežne hovorí ako "paging". Operátori týchto systémov často priradia pageru (preddefinovanej skupiny pagerov) unikátne telefónne číslo, alebo emailovú adresu, čo umožňuje klientom urobiť „page“ pomocou telefónneho hovoru, emailu alebo SMS. Paging systémy často podporujú rôzne druhy protokolov na priame spojenie, ktoré prinášajú globálne adresovanie a dostupnosť pre jednoúčelové komunikačné spojenie.

Pager systémy podporujú niekoľko populárnych protokolov na priame spojenie zahŕňajúc, TAP, TNPP, SNPP a WCTP rovnako tak proprietárne modem-based aj sotck-based protokoly. Okrem toho, operátori často integrujú paging systém s ich hlasovo-mailovými a PBX systémami, koncepčne pripoja pagre na telefónnu linku a potom nastavia web portály na spojenie pagerov do ostatných častí ich plánu. Paging systém upozorňuje peger (alebo skupinu pagerov) o vysielaní informácie cez RF kanál, ktorá zahŕňa adresu a informáciu v správe. Táto informácia je naformátovaná pomocou paiging protokolu ako je: 2-tone, 5/6-tone, GOLAY, POCSAG, FLEX, ERMES, alebo NTT. Obojsmerný pager s odpoveďou typicky používa ReFLEX protokol.

Typy pagerov upraviť

Na trhu existujú mnoho rôznych pagerov od veľmi lacných a jednoduchých, až po zložitejšie osobné komunikačné zariadenia. Dajú sa rozdeliť až do ôsmych kategórií:

  • Zvukovo/tónové pagery poskytujú možnosť vypočuť si nahrané hlasové správy, po upozornení o prijatí správy.
  • Numerické pagery obsahujú LCD displej, schopný zobrazovať volajúce telefónne číslo alebo iné číselné údaje celkovo až 10 číslic. Display môže tiež zobrazovať rôzne sadu číselných kódov, ktoré zodpovedajú vzájomne definovaný správam.
  • Alfanumerické pagery obsahujú sofistikovanejšie LCD schopné zobraziť text a ikony. Tieto zariadenia môžu prijímať textové správy, často prostredníctvom e-mailu alebo priameho pripojenie do paging systému.
  • Pagery schopné odpovede, majú alfanumerickým displejom, vybavené vstavaným vysielačom s možnosťou potvrdiť prijatie správ. Tiež užívateľovi umožňuje odpovedať na správu pomocou zoznamu preddefinovaných odpovedí. Tieto zariadenia sú niekedy nazývané ako "1.5-way pagers" alebo "1.7-way pagers" v závislosti na výkone.
  • Obojsmerné pagery, sú pagery s riadenou odozvou a majú QWERTY klávesnicu. Tieto pagre umožňujú užívateľovi odpovedať na správy.
  • Jednosmerné modemy, sú kontrolované s integrovanými paging prijímačmi, ktoré sú schopné odberu lokálne akcie na základe správ a dát, ktoré prijme.
  • Obojsmerné modemy, majú podobné schopnosti ako jednosmerné modemy a môžu tiež potvrdiť správy a vysielať vlastné správy a dáta.

Moderné pager systémy typicky používajú viacnásobné základňové vysielacie stanice, ktoré modulujú rovnaký signál v tom istom RF kanáli, dizajn tohto prístupu sa nazýva simulcast. Tento typ dizajnu, umožňuje pagrom vybrať si najsilnejší signál z niekoľkých vysielačov použitím FM capture, čím sa zlepšuje celkový výkon systému.

Použitie Pagerov v 21. storočí upraviť

Pagery sa ešte stále dnes používajú v miestach, kde mobilné telefónny zvyčajne nemôžu dosiahnuť na užívateľa, a tiež v miestach kde prevádzka rádiových vysielačov je problematická alebo zakázaná. Jeden typ umiestnenia pager systému je vo veľkom komplexe nemocnice, kde je pokrytie mobilnej siete často slabé alebo neexistuje, alebo tam kde je použitie  rádiových vysielačov nevhodné z dôvodu citlivosti niektorých vybraných lekárskych prístrojov. Pager systém je možné nasadiť tiež tam, kde je potrebné zaistenie včasného doručenia správy. Ďalším dôvodom je zaobchádzanie s utajenými informáciami, kde sú vylúčené rôzne rádiové vysielače, alebo zariadenia ľahko schopné ukladať dáta kvôli zaisteniu bezpečnosti.

Dobrovoľní hasiči, EMS a členovia záchranárskeho tímu zvyčajne nosia pagery, ktoré ich hneď môžu upozorniť na tiesňové volania pre ich oddelenia. V USA sa pagery v širokom rozsahu používajú aj v reštauráciách. Tieto pagery sú všeobecne z kategórie zvukových signalizácie. Zákazník zvyčajne dostane prenosný prijímač, ktorý zvyčajne vibruje a bliká alebo pípne, keď sa stôl uvoľní alebo keď jeho jedlo je pripravené. Spoločnosti HME Wireless and Jtech sú známe ako predstavitelia pre túto časť trhu. Pagery boli populárne pri pozorovaní vtákov vo Veľkej Británii a Írsku od roku 1991 so spoločnosťami Rare Bird Alert a Birdnet Information , ktoré ponúkali správy o vzácnych vtákoch. Priemysel v USA s pager systémami generoval $2.1 billiónov v roku 2008 a v roku 2003 to bolo až $6.2 billiónov. 

História upraviť

V roku 1962 Bellové laboratória telekomunikačný monopol v USA, známy ako „Ma Bell“ prezentoval svoj Bellboy rádio paging systém na svetovej výstave v Seattle. Bellboy bol prvý komerčný systém pre osobný paging. Je tiež označovaný ako jeden z prvých spotrebiteľských aplikácií tranzistora (vynájdený v Bellových laboratóriách v 1947) za ktorý dostali traja vynálezcovia Nobelovu cenu za fyziku v roku 1956. 

ReFLEX protokol bol vyvinutý v roku 1990.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Pager

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť

  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Pager na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).