Papyrus je jeden z predchodcov dnešného papiera, výrobok z drene papyrusovej rastliny šachor papyrusový (Cyperus papyrus), ktorá rastie až do výšky 5 metrov a kedysi bola veľmi rozšírená v Egypte v delte Nílu.

Heraklov papyrus

Prvé poznatky o používaní papyrusu sú z Egypta (prinajmenšom od obdobia prvej dynastie), ale značne sa používal aj v stredozemnej oblasti, dokonca aj vo vnútrozemských častiach Európy a juhozápadnej Ázie.

Ako materiál na písanie sa používal od polovice 4. tisícročia pred kr. v Egypte. Odtiaľ sa používanie papyrusu rozšírilo do celého Stredomoria, kde od 6. storočia po Kr. nahradzoval (drahý) pergamen. Pápežská kancelária ho používala ako jediný materiál na písanie až do 11. storočia. Od 13. storočia papyrus všade nahradil papier, pretože bol lacnejší.

Iné projekty upraviť