Ing. arch. Pavel Zibrin, DrSc. (* 17. apríl 1925, Nemecká – † 25. september 2005, Bratislava) bol slovenský architekt a urbanista, predseda Zväzu československých architektov, člen rady Medzinárodného zväzu architektov (UIA) a profesor Medzinárodnej akadémie architektúry (IAA).

Pavel Zibrin
slovenský architekt a urbanista
Narodenie17. apríl 1925
Nemecká
Úmrtie25. september 2005 (80 rokov)
Bratislava
Alma materSlovenská vysoká škola technická

Vzdelanie a prax upraviť

Po štúdiu na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave bol na stáži u francúzskeho architekta Auguta Perreta. Pracoval ako projektant-urbanista a územný plánovač na Krajskom národnom výbore v Nitre a v štátnej organizácii Stavoprojekt, neskôr bol námestníkom a povereníkom ministra výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky. Od roku 1973 bol riaditeľom Štátneho inštitútu urbanizmu a územného plánovania (URBION).

V roku 1986 bol zvolený za predsedu Zväzu československých architektov. Na generálnom zhromaždení Medzinárodného zväzu architektov (UIA) v Acapulcu bol zvolený za člena Rady UIA za región II (štáty Sovietskeho zväzu, jeho satelity a štáty blízkeho východu). Bol členom kolégia predsedu slovenskej Komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj. V roku 1983 získal na Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej (SVŠT) v Bratislave titul doktora vied (DrSc.) v obore urbanizmus.

Vo svojej vedeckej činnosti za zameriaval na sídelné štruktúry, rozvoj urbanizácie a na problematiku životného prostredia sídiel. Jeho práca sa týkala smerov vývoja sídiel, zásad urbanistickej kompozície regiónov a aglomerácií, teórií aglomerovania a životného prostredia mestských štruktúr.

Získal štátne vyznamenania Rad práce a Vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu.

Bibliografia (výber) upraviť

  • Smery vo vývoji sídlisk, Slovenská Komisia pre techniku, Bratislava, 1968
  • Priestorové štruktúry sídelných systémov, Alfa, Bratislava, 1981
  • Hlavné zásady programu urbanizačného rozvoja SSR, Alfa, Bratislava, 1985
  • Pavel ZIBRIN, Gustáv SLÁDEK, Rudolf KRŠIAK. Prognózovanie životného prostredia sídelných štruktúr, Alfa, Bratislava, 1987
  • Vnímanie urbanistického priestoru, Alfa, Bratislava, 1988

Literatúra upraviť

  • Malá encyklopédia Slovenska, Slovenská akadémia vied, Bratislava, 1987

Externé odkazy upraviť