Peroxokyselina (niekedy aj peroxykyselina, perkyselina alebo peroxidová kyselina) je kyselina, u ktorej je skupina -OH nahradená skupinou -OOH. Tieto kyseliny sa tvoria predovšetkým s prvkami zo štrnástej, pätnástej a šestnástej skupiny periodickej tabuľky, ale triely a určité prechodné prvky môžu tiež tvoriť peroxidové kyseliny. Najširšiu škálu peroxokyselín tvoria prvky síra a fosfor, vrátane niektorých kondenzovaných foriem, ako je kyselina peroxodifosforečná (H4P2O8) a kyselina peroxodisírová (H2S2O8).

Pretože všeobecne patria medzi veľmi silné oxidačné činidlá, väčšina peroxidových kyselín sa pripravuje elektrolytickou oxidáciou bežných kyslíkatých kyselín. Typicky sa k dosiahnutiu dobrej výťažnosti musí použiť vysoká prúdová hustota – najvýznamnejším príkladom je elektrolýza kyseliny sírovej. Peroxidové kyseliny všeobecne nie sú príliš stabilné v roztokoch a rozkladajú sa na bežnú kyselinu a kyslík, ale výrazne stabilnejšie bezvodé formy možno vytvoriť reakciou peroxidu vodíka s kyselinou chlórsírovou alebo chlóridoxidom fosforečným.

Všetky peroxidové kyseliny sú veľmi silnými oxidačnými činidlami. Niektoré patria medzi peroxi-karboxylové kyseliny, napríklad kyselina meta-chlórperbenzoová (MPCB), používané ako reagenty v Baeyer-Villigerovej oxidácii a v oxidácii dvojitých väzieb uhlík-uhlík v alkénoch, kedy vznikajú epoxidy (oxirán). Peroxouhličitan sodný (Na2CO4) sa široko používa ako domáce bielidlo textílií, zatiaľ čo peroxodisíran sodný (Na2S2O8), draselný (K2S2O8) a amónny ((NH4)2S2O8) sú bežne používanými oxidačnými činidlami v laboratóriách.

Galéria

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Peroxidová kyselina na českej Wikipédii.