Plošné zrýchlenie

Plošné zrýchlenie je derivácia plošnej rýchlosti podľa času[1]. Je to vektorová veličina, označuje sa a má rozmer m2.s−2.

  •  – plošná rýchlosť
  •  – polohový vektor
  •  – vektor zrýchlenia

Pozri ajUpraviť

ZdrojeUpraviť

  1. Jančina J., Pekárek F.: Mechanika II – Kinematika. Alfa, Bratislava 1987.