Podhradský potok (prítok Váhu, Ilava)

Podhradský potok je potok na strednom Považí, preteká okresom Ilava. Je to ľavostranný prítok Váhu a meria 18,9 km. Na hornom toku preteká najprv Rovnianskou dolinou a následne Podhradskou dolinou. Pred obcou Košeca meandruje. Na dolnom toku tečie súbežne s Vážskym kanálom na pravom brehu.

Prameň: v Strážovských vrchoch, v podcelku Zliechovská hornatina, na severných stráňach vrchu Diel (827,7 m n. m.) v nadmorskej výške približne 820 m n. m.

Smer toku: na hornom toku viac-menej na západ, pričom vytvára tri oblúky, za obcou Košecké Podhradie na severozápad, na dolnom toku potom k ústiu na juhozápad

Geomorfologické celky: 1.Strážovské vrchy, podcelky Zliechovská hornatina a Trenčianska vrchovina, 2.Považské podolie, podcelok Ilavská kotlina

Prítoky: sprava z doliny Tuchyňa, spod Stupičia (798,8 m n. m.), Košecký potok, Nozdrovický potok, zľava potok z obce Košecké Rovné, zo Strednej doliny, Kopčiansky potok, prítok spod Vápeča (955,5 m n. m.) a Porubský potok

Ústie: do Vážskeho kanála pri meste Ilava v nadmorskej výške cca 235 m n. m.

Obce: Košecké Podhradie, Košeca a mesto Ilava