Postupimská dohoda bol plán vypracovaný Veľkou trojkou (USA, ZSSR, Veľká Británia) na Postupimskej konferencii. Rokovalo sa o rozdelení Nemeckej ríše a následnom vybudovaní poničenej povojnovej Európy.

Rokovaní sa zúčastnili najvyšší predstavitelia víťaznej koalície, Stalin, Harry Truman, Winston Churchill, ktorý však prehral v rovnakej dobe prebiehajúce voľby a na zasadaní ho vystriedal Clement Attlee. Dohoda bola vypracovaná ako communiqué a nie ako mierová zmluva v zmysle medzinárodného práva, hoci z nej vyplývali konkrétne skutočnosti. Bola nahradená Zmluvou o konečnom usporiadaní vo vzťahu k Nemecku, podpísanou 12. septembra 1990.

Protokol

upraviť

V Postupimskej dohode sa Spojenci (USA, ZSSR, Veľká Británia) uznášajú:

 1. Ustanovenie Rady ministrov zahraničia.
  Pozri Londýnska konferencia ministrov zahraničia a Moskovská konferencia, ktoré sa odohrali neskôr v 1945.
 2. Princípy spravovania Nemecka v najbližšom období.
  • A. Politické princípy.
  Demokratizácia. Zaobchádzanie s Nemeckom ako celkom. Odzbrojenie a demilitarizácia. Eliminovanie všetkých nacistických vplyvov.
  • B. Ekonomické princípy.
  Obmedzenie alebo zničenie všetkého civilného ťažkého priemyslu s vojenským potenciálom, ako sú stavba lodí, výroba strojov a chemické továrne. Reštrukturalizácia nemeckej ekonomiky na poľnohospodárstvo a ľahký priemysel.
 3. Reparácie od Nemecka.
  Táto časť sa zaoberala nárokmi ZSSR od sovietskej okupačnej zóny v Nemecku. Takisto sa v tejto časti uzniesli na tom, že 10% priemyselnej kapacity západných zón (ktorá nie je nevyhnutná pre mierové hospodárstvo) by mala byť v horizonte dvoch rokov prevedená do ZSSR.
 4. Odovzdanie nemeckého námorníctva a obchodnej flotily.
  Okrem tridsiatich ponoriek všetky potopiť a zvyšok námorníctva rozdeliť rovným dielom medzi tri mocnosti.
  Nemecká obchodná flotila má byť rozdelená rovným dielom medzi tri mocnosti, ktoré časť lodí odovzdajú ostatným spojencom. Ale až do konca vojny s Japonskom všetky lode zostanú pod dohľadom Combined Shipping Adjustment Board a United Maritime Authority.
 5. Mesto Königsberg a priľahlé územia (vtedy Východné Prusko, dnes Kaliningradská oblasť).
  USA a V. Británia vyjadrili podporu pripojenia Königsbergu a priľahlých oblastí Sovietskemu zväzu.
 6. Vojnoví zločinci

  Tri vlády vzali do úvahy rozhovory, ktoré prebiehali v predchádzajúcich týždňoch v Londýne medzi britskými, americkými, sovietskymi a francúzskymi predstaviteľmi s názormi na metódy procesov hlavných vojnových zločincov, ktorých zločiny podľa Moskovskej deklarácie (1943) nemajú špecifickú geografickú lokalizáciu. Tri vlády znovu potvrdzujú svoj zámer rýchlo a opodstatnene podriadiť spravodlivosti. Dúfajú, že rokovania v Londýne dôjdu k rýchlemu dosiahnutiu dohody potrebnej pre tento zámer, a vnímajú čo najskorší začiatok procesu s vojnovými zločincami ako vec najvyššej dôležitosti. Prvý zoznam obžalovaných bude publikovaný pred 1. septembrom.

 7. Rakúsko:
  Rakúska vláda bude rozhodnutá po tom, čo britské a americké jednotky vstúpia do Viedne a Rakúsko nebude platiť reparácie.
 8. Poľsko
  Mala by byť vytvorená Dočasná vláda Národnej jednoty uznaná všetkými tromi mocnosťami a Poliakom, ktorí bojovali v radoch britskej armády, bude umožnený návrat do Poľska. Dočasnou západnou hranicou bude Línia Odra-Nisa, časti Východného Pruska a bývalé Slobodné mesto Gdansk budú pod poľskou správou, ale konečná delimitácia západnej hranice prebehne v mierovom usporiadaní, čo v skutočnosti znamenala až Zmluva o konečnom usporiadaní vo vzťahu k Nemecku v roku 1990.
 9. Závery o mierových dohodách a prijatí do Organizácie spojených národov.
  Bolo poznamenané, že Taliansko bojovalo po boku Spojencov a vytváralo demokratické inštitúcie a Trojka vyjadrila zámer podporiť členstvo demokratického Talianska v OSN.
 10. Správa území
  Štatút bývalých talianskych kolónií bude upravený spolu s pripravovanou mierovou zmluvou s Talianskom. Podobne ako s väčšinou krajín Osi v Európe bola mierová zmluva s Talianskom podpísaná na Parížskej mierovej konferencii (1947).
 11. Revidovaná Spojenecká kontrolná komisia a jej procedúry v Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku
 12. Systematický transfer Nemcov

  Tri vlády, berúc do úvahy problematiku so všetkými svojimi špecifikami, uznávajú, že transfer Nemcov, ktorí zostali v Poľsku, Česko-Slovensku a Maďarsku, do Nemecka je nevyhnutný. Uznášajú sa v tom, že transfer má prebehnúť riadne a humánne.

 13. Ropné zariadenia v Rumunsku
 14. Irán
  Spojenecké jednotky sa okamžite stiahnu z Teheránu a ďalšie etapy sťahovania vojsk z Iránu budú dohodnuté na Rade ministrov zahraničia, ktorá sa zíde v Londýne v septembri 1945.
 15. Medzinárodná zóna Tanger.
  Mesto Tanger a jeho zázemie zostanú medzinárodným územím a budú prediskutované neskôr.
 16. Čiernomorské úžiny.
  Konvencia z Montreux by mala byť revidovaná a prediskutovaná s tureckou vládou.
 17. Medzinárodné rieky
 18. Európska konferencia o riečnej doprave.
 19. Direktívy spojeneckým veliteľom o spojeneckej kontrolnej rade pre Nemecko.
 20. Použitie spojeneckého majetku na reparácie satelitných štátov alebo vojnové trofeje
  Budú spodrobnené v Dodatku II
 21. Vojenské rozhovory
 • Dodatok I
 • Dodatok II

Navyše, s cieľom ukončiť vojnu v Tichomorí bola na Postupimskej konferencii vydaná Postupimská deklarácia, Vyhlásenie určujúce podmienky japonskej kapitulácie (26. júl 1945), v ktorom Spojenci (VB, USA, ZSSR) a Nacionalistická vláda Čínskej republiky generála Čankajška žiadala Japonsko o výber medzi kapituláciou a zničením.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Potsdam Agreement na anglickej Wikipédii.