Príkranský potok

potok na Slovensku

Príkranský potok alebo Prikrianka je 5,5 km dlhý pravostranný prítok Bodružalíka, ktorý preteká obcou Príkra. Potok pramení na území CHKO Východné Karpaty, juhovýchodným smerom od obce v bukovom poraste, 1 km od hranice s Poľskom, severovýchodne pod kótou 619,4 m, v nadmorskej výške 580 m. Východne z druhej strany kopca, za horizontom, vo vzdialenosti asi 500 m vyviera Chotčianka. Od obce Príkra tečie južným smerom a v Bodružale vo výške 389 m n. m. ústi do Bodružalíka.

Zamrznutá Prikrianka v zimnom období má spravidla nízke prietoky

Iné projektyUpraviť