Pravouhlý trojuholník

Pravouhlý trojuholník je taký trojuholník, ktorého jeden vnútorný uhol je pravý.

Pravouhlý trojuholník:
a, b - odvesny,
c - prepona,
α, β - ostré uhly,
h - výška na stranu c

Označenie upraviť

Strany pravouhlého trojuholníka a, b susediace s pravým uhlom sa označujú ako odvesny, strana protiľahlá ku pravému uhlu c sa označuje ako prepona.

Základné vlastnosti upraviť

 • Vnútorné uhly pravouhlého trojuholníka majú hodnoty  ,   a  ; platí  .
 • Medzi dĺžkami strán trojuholníka platí Pytagorova veta:  .
 • Výšky odvesien sú zhodné s odvesnami.
 • Pre pravouhlý trojuholník platia Euklidove vety.
 • Vrchol pravého uhla vždy leží na kružnici, ktorej priemerom je prepona trojuholníka a ktorej stredom je stred prepony (Thalesova veta).
 • Pravouhlý trojuholník je základom pre definície goniometrických funkcií.
 • Obsah pravouhlého trojúholníka je rovný  .
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť