Priorita môže byť:

  • (časová) prednosť, prvenstvo[1][2]
  • vec alebo jav na poprednom mieste z hľadiska dôležitosti (napr. priorita zahraničnej politiky)[1][2]
  • v práve: právo prednosti na udelenie patentu, autorského osvedčenia a pod. na základe prvenstva žiadosti o zaregistrovanie patentu, autorského osvedčenia a pod.,[1] pozri napr. patent (právo vynálezcu)
  • v informatike: stupeň prednosti na spúšťanie a spracovanie programov,[1][3] pozri priorita (informatika)

Referencie

upraviť
  1. a b c d priotita. In Balážová, Ľubica – Bosák, Ján. Slovník cudzích slov: akademický. 2. dopl. a prepr. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, 2005. ISBN 80-10-00381-6.
  2. a b priorita. In Kačala, Ján – Pisárčiková, Mária – Považaj, Matej. Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. ISBN 80-224-0750-X.
  3. Prokop, Jiří. Algoritmy v jazyku C a C++ : praktický průvodce. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-2751-6, s. 13.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.