Rád svätého Augustína

Rád svätého Augustínaaugustiniáni (lat. Ordo sancti Augustini, OSA) je rehoľným rádom Katolíckej cirkvi. V svojej súčasnej podobe vznikol v roku 1244 zjednotením niekoľkých skupín pustovníkov.

Znak augustiniánov

Augustiniáni nie sú zameraní na žiadnu konkrétnu činnosť. Venujú sa aktívnemu apoštolátu, ktorý je časťou života rádu. Snažia sa hlavne hľadať Boha v spoločnom živote a v modlitbe nezabúdajúc ani na štúdium.

Augustinánsky rád sa delí na provincie, ktoré pozostávajú z kláštorov. Okrem toho existujú aj viceprovincie a vikariáty. Viacero provincií vytvára asistenciu. Rád má ešte aj domy, ktoré sú podriadené priamo generálnemu predstavenému.

V stredoveku sa na území Slovenska nachádzali kláštory rádu augustiniánov vo Veľkom Šariši, v Hrabkove (zasvätený sv. Duchu), v Bardejove (zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi) a v Spišskom Podhradí (zasvätený sv. Alžbete).

Istý čas bol v reholi augustiniánov aj reformátor Martin Luther.

LiteratúraUpraviť

  • "Augustiniáni : Rehoľa sv. Augustína (OSA)." In: Ján Babjak: Rehole a kongregácie na Slovensku. 1. vydanie. Trnava : Dobrá kniha, 1998, s. 23-25. ISBN 80-7141-183-3
  • "Řád sv. Augustina - augustiniáni." In: ŘEHOLNÍ ŽIVOT V ČESKÝCH ZEMÍCH : Řeholní řády a kongregace, sekulární instituty a společnosti apoštolského života v České republice. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997. 47-51 s. EDICE ENCYKLOPEDIE. ISBN 80-7192-222-6
  • HUŤKA, Miroslav. Augustiniáni na území stredovekého Slovenska (Uhorska). 1. vyd. Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo KU, 2015. 246 s. ISBN 978-80-561-0297-8.

Externé odkazyUpraviť