Rada Európskej únie pre hospodárske a finančné záležitosti

Rada Európskej únie pre ekonomické a finančné záležitosti (skr. ECOFIN) je jedno z najstarších zoskupení Rady EÚ. Skladá sa z ministrov financií členských štátov Európskej únie a z ministrov zodpovedných za štátny rozpočet, keď sa diskutuje o rozpočtových záležitostiach.

Rada zahŕňa niekoľko oblastí politiky EÚ, ako napríklad koordinácia ekonomickej politiky, ekonomický dozor, monitoring rozpočtovej politiky členských štátov a verejných financií, euro, finančné trhy a pohyb kapitálu a ekonomické vzťahy s tretími krajinami. Tiež každoročne pripravuje rozpočet Európskej únie spolu s Európskym parlamentom, ktorý je okolo 100 miliárd eur.

Rada rokuje raz mesačne a rozhoduje kvalifikovanou väčšinou, v postupe konzultácie alebo spolurozhodovania s Európskym parlamentom, s výnimkou fiškálnych záležitostí, o ktorých sa rozhoduje jednohlasne.