Ragby (skupina hier)

Ragby (starší pravopis: rugby, zastarano (u nás spravidla najmä vo vzťahu k pätnástkovému ragby) rugby-football[1][2]; po anglicky Rugby, rugby, Rugby football, rugby football, rugger) je skupina kolektívnych loptových športov, ktoré vznikli postupným rozdelením pôvodnej rovnomennej futbalovej hry, ktorá vznikla na zač. 19. storočia v roku 1823 v škole v meste Rugby. Dnes je de facto priamym pokračovateľom tejto pôvodnej hry hra nazývaná po anglicky rugby union, po slovensky obyčajne ragby (v najužšom zmysle).

O pravopise slova ragby/rugby

upraviť

Názov ragby/rugby je odvodený od názvu spomínaného mesta Rugby. V angličtine sa slovo ako názov hry píše buď s veľkým začiatočným r (Rugby) alebo novšie aj s malým začiatočným r.[3][4]

V slovenčine sa pôvodne písalo rugby[5][6][7] (vždy s malým r).

V Slovníku slovenského jazyka (časť 3 z roku 1963) sa uvádza tvar rugby[8]. V Pravidlách slovenskej výslovnosti z roku 1984 je takisto tvar rugby. V Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré vychádzali pred rokom 1991, sa slovo vôbec nevyskytuje, ale neskorší spoluautor PSP M. Považaj už v roku 1985 v Kultúre slova vyjadril svoj názor, že správny je aj tvar ragby[9]. V Pravidlách slovenského pravopisu z roku 1991 je už slovo uvedené, a to ako dva rovnocenné tvary: ragby aj rugby.[10]. V Pravidlách slov. pravopisu z roku 2000 (a ich dotlači z roku 2013) je už uvedený ako kodifikovaný tvar iba tvar ragby[11].

Z nekodifikačných slovníkov slovenčiny sa tvar ragby prvýkrát objavuje (ako alternatíva popri tvare rugby) v Slovníku cudzích slov Ivanovej-Šalingovej a Maníkovej z roku 1979[9]. Ragby alebo rugby boli ako dve možnosti uvedené ešte vo vydaní toho istého slovníka z roku 2000 (Veľký slovník cudzích slov).[12]

Treba poznamenať, že v češtine bol tvar ragby namiesto staršieho tvaru rugby na rozdiel od slovenčiny kodifikovaný už v 60. rokoch 20. storočia (Slovník spisovného jazyka českého, rok 1966), a to rovno ako jediný správny[13]; používal sa aj v českojazyčných česko-slovenských normách už v 60. rokoch[14]. Dodnes sa správne píše ragby[15].

Napriek jedinému kodifikovanému tvaru ragby, používajú samotní hráči ragby na Slovensku od začiatku 21. storočia, zdá sa, prevažne tvar rugby[16]. Slovenská rugbyová únia sa píše s u v názve[17]

Varianty/druhy ragby

upraviť

Existujú tieto druhy ragby[18]:

Existujú aj športy podhladinové ragby a rugby fives, ktoré ale s ragby nemajú okrem názvu takmer nič spoločné.

Rané dejiny pozri v článku ragby (Rugby Union).

Poznámky

upraviť
 1. V Malej československej encyklopédii je pre „pätnástkové“ ragby uvedený (aj) názov európske ragby. Keďže je tam tento názov zároveň v podstate uvedený ako opak amerického, kanadského atď. ragby, výraz európske ragby by sa možno dal chápať ako označenie aj pre Rugby League atď., čiže pre celé moderné ragby.

Referencie

upraviť
 1. http://www.slovakrugby.sk/historia/z-historie-rugby-na-slovensku/
 2. http://bara.ujc.cas.cz/psjc/img.php/img/509/5570579_140207_26909_630
 3. rugby. In: The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0. ISBN 978-0-19-956383-8.
 4. rugby. In: American Heritage Dictionary. dostupné online
 5. rugby. In: BUJNÁK, Pavel, ed. Slovenský náučný slovník III. Bratislava: Litevna, literárne a vedecké nakladateľstvo Vojtech Tilkovský, 1932.
 6. rugby. In: Encyklopédia Slovenska V. R–Š. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1981. s. 172.
 7. rugby. In: Pyramída. s. 5098 (rok 1984)
 8. rugby. In: Slovník slovenského jazyka. dostupné online
 9. a b POVAŽAJ, Matej. Spytovali ste sa: Rugby - ragby. Kultúra slova, 1985, roč. 19, čís. 8, s. 288. Dostupné online [cit. 2015-07-14]. ISSN 0023-5202.
 10. rugby. In: Pravidlá slovenského pravopisu. 1. vyd. Bratislava : Veda, 1991. 533 s. ISBN 80-224-0080-7. S. 356.
 11. ragby. In: Pravidlá slovenského pravopisu. 3. upr. a dopl. vyd. Bratislava : Veda, 2000. 590 s. ISBN 80-224-0655-4. S. 377.
 12. a b ragby. In: ŠALING, Samo; IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária; MANÍKOVÁ, Zuzana. Veľký slovník cudzích slov. 2. revid. a dopl. vyd. Bratislava-Veľký Šariš : SAMO, 2000. 1328 s. ISBN 80-967524-6-4. S. 1027.
 13. ragby. In: Slovník spisovného jazyka českého. dostupné online
 14. http://bara.ujc.cas.cz/psjc/img.php/img/100031/326903802_185499_35103_805
 15. Internetová jazyková příručka [online]. Praha: Jazyková poradna ÚJČ AV ČR, [cit. 2015-07-14]. Dostupné online.
 16. http://www.slovakrugby.sk/ (ale v sekcii história sa píše ragby)
 17. http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailoz.aspx?id=184920
 18. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2015-07-14]. Dostupné online. Archivované 2015-07-14 z originálu.
 19. ragby. In: Malá československá encyklopedie V Pom-S. 1. vyd. Praha: Academia, 1987.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť