Rast veľkosti Európskeho parlamentu

V tejto tabuľke vidíme rast veľkosti Európskeho parlamentu od jeho založenia až do současnosti. Počet členov sa zvýšil z 78 v roku 1952 na súčasný počet 751.

Sep
1952
Mar
1957
Jan
1973
Jún
1979
Jan
1981
Jan
1986
Jún
1994
Jan
1995
Máj
2004
Jún
2004
Jan
2007
Jún
2009
Dec
2011
Júl
2013
Jún
2014
Jún
2019
Nemecko Nemecko 18 36 36 81 81 81 99 99 99 99 99 99 99 99 96 96
Francúzsko Francúzsko 18 36 36 81 81 81 87 87 87 78 78 72 74 74 74 79
Taliansko Taliansko 18 36 36 81 81 81 87 87 87 78 78 72 73 73 73 76
Belgicko Belgicko 10 14 14 24 24 24 25 25 25 24 24 22 22 22 21 21
Holandsko Holandsko 10 14 14 25 25 25 31 31 31 27 27 25 26 26 26 29
Luxembursko Luxembursko 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Spojené kráľovstvo Spojené kráľovstvo 36 81 81 81 87 87 87 78 78 72 73 73 73 ?
Dánsko Dánsko 10 16 16 16 16 16 16 14 14 13 13 13 13 14
Írsko Írsko 10 15 15 15 15 15 15 13 13 12 12 12 11 13
Grécko Grécko 24 24 25 25 25 24 24 22 22 22 21 21
Španielsko Španielsko 60 64 64 64 54 54 50 54 54 54 59
Portugalsko Portugalsko 24 25 25 25 24 24 22 22 22 21 21
Švédsko Švédsko 22 22 19 19 18 20 20 20 21
Rakúsko Rakúsko 21 21 18 18 17 19 19 18 19
Fínsko Fínsko 16 16 14 14 13 13 13 13 14
Poľsko Poľsko 54 54 54 50 51 51 51 52
Česko Česko 24 24 24 22 22 22 21 21
Maďarsko Maďarsko 24 24 24 22 22 22 21 21
Slovensko Slovensko 14 14 14 13 13 13 13 14
Litva Litva 13 13 13 12 12 12 11 11
Lotyšsko Lotyšsko 9 9 9 8 9 9 8 8
Slovinsko Slovinsko 7 7 7 7 8 8 8 8
Cyprus Cyprus 6 6 6 6 6 6 6 6
Estónsko Estónsko 6 6 6 6 6 6 6 7
Malta Malta 5 5 5 5 6 6 6 6
Rumunsko Rumunsko 35 33 33 33 32 33
Bulharsko Bulharsko 18 17 18 18 17 17
Chorvátsko Chorvátsko 12 11 12
Celkom 78 142 198 410 434 518 567 626 788 732 785 736 754 766 751 705