Región (tradičný, Slovensko)

zoznamový článok projektov Wikimedia

Región je „oblasť s výskytom javu alebo súboru javov v charakteristickej, preň vlastnej skladbe“[1].

Ide iba o neoficiálne a takmer nedefinovateľné útvary (presne vymedzené sú iba regióny cestovného ruchu, ktoré sú s nimi sčasti zhodné).

Typické tradičné regióny Slovenska

upraviť
 
Príklad neoficiálnych tradičných regiónov Slovenska

Bývalé uhorské župy

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Historické župy na Slovensku

Bývalé uhorské župy, ktorých celé územie dnes leží na Slovensku:

Iné uhorské župy na Slovensku:

Iné tradičné regióny

upraviť

(Podľa názvu) iné regióny, ktoré sú v súčasnosti oficiálnymi regiónmi cestovného ruchu

upraviť

Pôvod názvov

upraviť

Ich názvy majú len v ojedinelých prípadoch (ak vôbec) vzťah k úradnému členeniu Slovenska. Názvy a hranice môžu byť naviazané na:

  • meno pohoria (Zamagurie)
  • názvy riek (napr. Podunajsko)
  • názvy miest či hradov (Bratislava, Spiš)
  • názvy pôvodných žúp (Hont, Liptov, Orava), ktorých názvy však boli odvodené od pôvodných sídelných hradov

Referencie

upraviť
  1. región. In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska. Vyd. 1. Zväzok 2. Bratislava : Veda, 1995. 448 s. ISBN 80-224-0235-4. S. 106.

Ďalšia literatúra

upraviť