Registrované partnerstvo

Registrované partnerstvo (pôv. z dánskeho registreret partnerskab) je inštitút spolužitia osôb, ktoré tvoria pár, a ktoré zaregistrovali tento zväzok na príslušnom orgáne podľa príslušných zákonov. Tento inštitút neexistuje vo všetkých štátoch a väčšinou je obmedzený na dvojicu osôb rovnakého pohlavia. Niekedy je považovaný za úspech boja za zrovnoprávnenie párov homosexuálne orientovaných osôb. Prvý raz bol zavedený v Dánsku v roku 1989.

Status manželstva rovnakého pohlavia a iných druhov registrovaných partnerstiev rovnakého pohlavia v Európe
     Manželstvo rovnakého pohlavia[1]
     Uznané zahraničné manželstvo rovnakého pohlavia[1]
     Iné druhy registrovaných partnerstiev[1]
     Neregistrované spolužitie[1]
     Neuznané alebo neznáme
     Ústavná definícia manželstva ako zväzku muža a ženy

Cieľom registrácie môže byť:

  • regulácia, vymedzenie alebo obmedzenie práv, vytvorenie jednotného modelu právnych vzťahov
  • získanie výhod, z ktorých primárnou je tá, že registrujúca osoba, najmä ak ide o verejnoprávnu osobu, alebo jej orgán, partnerstvo berie na vedomie a uznáva jeho význam a hodnotu, ďalšie výhody sa môžu týkať daňových úľav, dedičstva, automatického splnomocnenia na vzájomné zastupovanie
  • vyjasnenie právneho stavu pre prípad budúcich pochybností alebo sporov

Registrované partnerstvo osôb rovnakého pohlavia vo svete

upraviť

V súvislosti s homosexuálnym hnutím vznikajú v rôznych krajinách verejnoprávne inštitúty partnerstva ako obdoba manželstva pre homosexuálne páry alebo ako voľnejšia či nižšia forma párového zväzku pre všetky páry.

Registrované partnerstvo podobného typu je uzákonené v nasledujúcich krajinách:

V Česku bol návrh zákona o registrovanom partnerstve schválený poslaneckou snemovňou Parlamentu Českej republiky 16. decembra 2005, ale prezident republiky Václav Klaus zákon vetoval. Veto bolo nakoniec prehlasované poslaneckou snemovňou dňa 15. marca 2006 pomerom hlasov 101:57. Zákon o registrovanom partnerstve začal platiť od 1. júla 2006.

Slovensko

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Registrované partnerstvá na Slovensku

Na Slovensku bol návrh zákona o partnerstvách osôb rovnakého pohlavia pri rokovaniach parlamentu zamietnutý v prvom čítaní (stav jar 2008). Politická reprezentácia nie je naklonená prijatiu tohto zákona. Spoločensky konzervatívnejšie strany z pravej strany politického spektra, najmä KDH a SNS ho striktne odmietajú, ľavicové a liberálne strany zas v záujme koaličných rokovaní nepovažujú tému tohto zákona za otvoriteľnú a nutnú rokovaním prípadne dosť naliehavú. Značnú úlohu v odmietaní zákona má aj vplyv katolíckej cirkvi. Inštitút takzvaného životného partnerstva bol navrhovaný volebným programom vtedajšej koaličnej strany Sloboda a Solidarita. [3] Do programového vyhlásenia vlády sa to však už nedostalo. [4]

Podobné inštitúty

upraviť

Manželstvo

upraviť

Erotické páry a rodina nie vždy podliehali verejnoprávnej registrácii a nie vždy mali formu dnešného manželstva. V mnohých dobách boli síce dôležitou, ale súkromou záležitosťou, podobne ako dnes napríklad priateľstvo. Rovnako rola páru aj rodiny v rámci komunity či obce bola a je v rôznych kultúrach rôzna. Manželstvo tiež v mnohých kultúrach nemalo podobu partnerství, často malo skôr povahu vlastníckeho vzťahu. Inštitucionalizované manželstvo je však dnes hlavnou podobou registrovaného partnerstva dvoch osôb. V prípade manželstva sa za pôvodny účel pokladá založenie rodiny.

V niekoľkých krajinách je v súčasnosti pre párové zväzky osôb rovnakého pohlavia určená rovnaká právna inštitúcia ako pre manželstvo osôb opačného pohlavia.

Sviatosť duchovného zbratania

upraviť

Priateľstvo v našich kultúrach väčšinou žiadnym oficiálnym inštitútom nepodliehajú. John Boswell však objavil, že vo východných cirkvách existoval v stredoveku špeciálny obrad pre citovo zblížené dvojice. Do slovenčiny sa prekladá ako Sviatosť duchovného zbratania.

Referencie

upraviť
  1. a b c d Môže zahŕnať aktuálne zákonné úpravy, či súdne rozhodnutia, ktoré zavádzajú právne uznanie zväzkov rovnakého pohlavia, ale ktoré ešte nie sú účinné.
  2. Rights of LGBTI persons [online]. Canadian Heritage, rev. 2023-11-02, [cit. 2024-03-30]. Dostupné online.
  3. 120 nápadov - Osobné slobody [online]. Slovensko: Sloboda a Solidarita, [cit. 2011-04-15]. Dostupné online. Archivované 2011-08-10 z originálu.
  4. Občianska zodpovednosť a solupráca - Programové vyhlásenie Vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 – 2014 [online]. Bratislava: Vláda Slovenskej republiky od 8. júla 2010 do 4. apríla 2012, august 2010, [cit. 2011-04-15]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť