Reprodukcia (ekonomika)

Reprodukcia je proces ustavične sa opakujúceho nahradzovania produktov vytvorených v jeho predchádzajúcej fáze a potom spotrebovaných alebo opotrebovaných v osobnej alebo výrobnej spotrebe. Rozlišuje sa jednoduchá reprodukcia, rozšírená reprodukcia a zúžená reprodukcia. Existenciu a vývoj ľudskej spoločnosti charakterizuje spoločenský reprodukčný proces.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.