Ruská kultúra je kultúra národov a národností Ruskej federácie avšak predovšetkým Rusov. Okrem súčasnej ruskej kultúry zahŕňa taktiež kultúru predošlých štátnych útvarov existujúcich na tomto území vrátane Sovietskeho zväzu. Zahrnuje ruské umenie, ruskú filozofiu, pravoslávne náboženstvo, ruskú vedu.

Ruská kultúra je súčasť európskej kultúry so silnou náboženskou tradíciou (pravoslávie)

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.